DK-Flag Erik Østergaard - Opskrifter (på dansk) / Recipes (in Danish)
Go to Home Page
 Symbol of Chef's cap / Kokkehat - symbol Return
Total:   opskrifter.
  
Smiley - Chef / Smiley - Kok Bottom of This Page

Mine udvalgte opskrifter (på dansk) /
My selected recipes (in Danish)

Samlet fra forskellige kilder / Collected from various sources

Waiter / Tjener

Opskrifter (på dansk) indeks side. / Recipes (in Danish) index page.

Forord / Preface

Chef's cap / KokkehatDisse opskrifter er udvalgt af mig, enten fordi jeg har prøvet dem, og synes at de er gode, eller fordi det er nogle, jeg forventer vil være gode, og som jeg ønsker at prøve. Samtidig har jeg lagt vægt på, at de er relativt nemme at tilberede og kun med brug af et begrænset antal almindeligt forekommende ingredienser. Alle opskrifter er inddelt i kategorier samt forsynet med en liste over ingredienser og en beskrivelse af fremgangsmåde. Opskrifterne vil blive ajourført løbende alt efter mine erfaringer opnået under brugen af dem. /
Chef's cap / KokkehatThese recipes are selected by me either because I have tried them and thinks that they are good or because it is some I expect to be good and which I want to try. At the same time I have made a point of that they are relatively easy to cook and only with the use of a limited number of ingredients of common occurrence. All recipes are divided into categories plus provided with a list of ingredients and a description of procedure. The recipes will be regularly brought up to date according to my experiences achieved while they are being used.

Warning / Advarsel Tilsætning af vin og spiritus (alkohol) til mad er ofte en genvej til at skabe velsmagende retter. Det er den almindelige opfattelse, at alkoholen fordamper helt ved kogning, men forskning har vist, at der stort set altid vil være en lille rest tilbage selv efter lang tids kogning. Dette forhold bør man være opmærksom på, hvis man serverer mad for gæster, der har et problem med at indtage alkohol. Husk, at mange børn ikke bryder sig om smagen af alkohol i maden. /
Warning / Advarsel Adding of wine and spirits (alcohol) to a dish is often a short cut to create a savoury dish. It is the generally accepted view that the alcohol evaporate totally by boiling but research have showed that on the whole there will always be a small remnant left over even after a long time of boiling. This fact should you be aware of if you are serving a meal to guests who have a problem with consuming alcohol. Don't forget that many children don't care for the taste of alcohol in a dish.

Tip / Tip Ofte kan vinen og spiritusen (alkoholen) i opskrifterne erstattes af vand eller bouillon (afstemt efter retten). /
Tip / Tip Often the wine and spirits (the alcohol) in the recipes can be replaced by water or bouillon (harmonized after the dish).

 

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Notater / Notes

 
    opskrifter i denne kategori. / recipes in this group.
 
Chef's cap / KokkehatDefinitioner / Definitions:
 • 1 kop / cup = 250 ml / 250 ml (2,5 dl / 2.5 dl)
 • 1 spiseske (spsk.) / tablespoon = 15 ml / 15 ml
 • 1 teske (tsk.) / teaspoon = 5 ml / 5 ml
 • ¾ teske (tsk.) / teaspoon = 3,75 ml / 3.75 ml
 • ½ teske (tsk.) / teaspoon = 2,5 ml / 2.5 ml
 • ¼ teske (tsk.) / teaspoon = 1,25 ml / 1.25 ml
 • 1 knivspids (knsp.) / knife-point = 1 ml / 1 ml
 • ¾ knivspids (knsp.) / knife-point = 0,75 ml / 0.75 ml
 • ½ knivspids (knsp.) / knife-point = 0,5 ml / 0.5 ml
 • ¼ knivspids (knsp.) / knife-point = 0,25 ml / 0.25 ml
 

Chef's cap / KokkehatNæringsindhold - energi / Nutrition Information - energy:

  

kilojoule (kJ) /
kilojoule(s) (kJ)

 

Forældet: kilokalorie(r) (kcal) /
Obsolete: kilocalorie(s) (kcal)

  Tilde operator = varies with = similar to / Er omtrent lig med  

Skriv et tal for energi i et af felterne, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator. / Enter a number of energy in one of the fields, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator.

Ved forbrænding i kroppen giver 1 g protein 17 kJ eller ca. 4 kcal. Kulhydrater har samme energiværdi, fedt derimod den dobbelte, dvs. at 1 g fedt giver 37 kJ eller ca. 9 kcal. Også alkohol giver energi, 1 g alkohol giver 29 kJ eller ca. 7 kcal. / By combustion in the body 1 gram of protein provides 17 kJ, or around 4 kcal. Carbohydrates have the same energy value, fat, however, the double, i.e. that 1 gram of fat provides 37 kJ, or around 9 kcal. Also alcohol provides energy, 1 gram of alcohol provides 29 kJ, or around 7 kcal.

 
Chef's cap / KokkehatInformation / Information:

----- ----- ----- ----- -----

----- ----- ----- ----- -----

 • Tallerkener kan varmes i en forvarmet ovn ved 80°C i ca. 5 minutter stillet på en bagerist. / Plates can be heated in a pre-heated oven at 80°C for approximately 5 minutes placed on a cooking tray.

Forudsætninger / Premises:
) Tæller ikke med i statistikken over "opskrifter". Brug tilbage-knappen i din browser for at vende tilbage til denne side. / Do not count in the statistics of "recipes". Please use your browser's back button to return to this page.

 

Bar chart Statistikoversigt for opskrifter. / Statistics overview of recipes.

 

Prøve på et Menukort / Sample of a Menu card

 

 

Tegnforklaring / Legend

 

Tegnforklaring / Legend
Legend (among other things): A table on a map, chart, or the like, listing and explaining the symbols used. Compare key.
Key (among other things): A systematic explanation of abbreviations, symbols, etc., used in a dictionary, map, etc. Compare legend.
Symbol... / Symbol... Forklaring... / Explanation...
Serveres kold / Served cold Serveres kold / Served cold Serveres kold / Served cold
Serveres varm / Served hot Serveres varm / Served hot Serveres varm / Served hot
Serveres kold eller varm / Served cold or hot Serveres kold eller varm / Served cold or hot Serveres kold eller varm / Served cold or hot
Med alkohol / With alcohol Med alkohol / With alcohol Med alkohol / With alcohol
Alkoholfri / Non-alcoholic Alkoholfri / Non-alcoholic Alkoholfri / Non-alcoholic
Book / Bog Book / Bog Bog Opslagsbog / Book Reference book
Picture / Billede Picture Gallery / Billedgalleri 'Billede' og 'Billedgalleri' (åbnes i et Pop Up vindue) /
'Picture' and 'Picture Gallery' (opening in a Pop Up window)
Search: Find on this web site / Soeg: Soeg paa dette websted Search: Find on this web site / Soeg: Soeg paa dette websted

Søg på dette websted / Search This Web Site
Søgeresultater åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage. /
Search results opens in a new browser window. Just close this new window and you are back.

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Joker: Random / Joker: Tilfaeldig

JokerWhat / Hvad: Vælg en tilfældig opskrift (på dansk) /
JokerWhat / Hvad: Chose a random recipe (in Danish)

{ } { } Alternativ overskrift tekster / Alternate heading texts
{ } { } Beslægtet opskrift eller variation tekster / Related recipe or variation texts
Reload Page / Opdater side Reload Page / Opdater side Genindlæs side, opdater side / Reload page, refresh page
Add to Favorites / Tilfoej til Foretrukne Add to Favorites / Tilfoej til Foretrukne Tilføj denne side til dine Foretrukne / Add this site to your Favorites
Warning / Advarsel Warning / Advarsel Advarsel / Warning
Tip / Tip Tip / Tip Tip / Tip
Environment / Miljø Environment / Miljø Miljø / Environment

 

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Indeks over alle opskrifter (på dansk) / Index of all recipes (in Danish)

A bunch of blue grapes

 

 

Opskrifter (på dansk) /

Recipes (in Danish)

Smiley - Chef / Smiley - Kok

 

Citat:

"Fervet olla, vivit amicitia: Mens gryden koger, venskab varer. (Betydende den som giver gode middage har rigeligt med venner.)"

- Latinsk ordsprog /

Quote:

"Fervet olla, vivit amicitia: While the pot boils, friendship endures. (Meaning the man who gives good dinners has plenty of friends.)"

- Latin Proverb

 

 

Bottom of Page ] - Retter (forretter og hovedretter etcetera) ] - Desserter (efterretter etcetera) ] - Tilbehør etcetera ] - Saucer etcetera ] - Kager og brød etcetera ] - Marmelader, syltetøjer og kompotter etcetera ] - Konfekt og slik etcetera ] - Drikke (kolde, varme, med og uden alkohol) ] - Top of Page ]


Kategori: / Category:

 

Cookery / Madlavning

JokerWhat / Hvad: Vælg en tilfældig opskrift (på dansk) fra gruppe /
JokerWhat / Hvad: Chose a random recipe (in Danish) from group
    Joker: Random / Joker: Tilfaeldig

 

Search: Find on this page / Soeg: Soeg paa denne sideSøg: Søg på denne side / Search: Find on this page

Tips: / Tips:
 • Brug browserens "Søg på denne side" funktion. Tastaturgenvej for 'Microsoft Internet Explorer': Brug genvejstasten "Ctrl"+"F" eller i ældre udgaver af internet-browseren "Ctrl"+"B". / Use your browser's "Find on this page" function. Keyboard Shortcut for 'Microsoft Internet Explorer': Use the shortcut key (hotkey) "Ctrl"+"F" or in older versions of the Web browser "Ctrl"+"B".

 

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Retter (forretter og hovedretter etcetera):

    opskrifter i denne kategori.

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Desserter (efterretter etcetera):

    opskrifter i denne kategori.

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Tilbehør etcetera:

    opskrifter i denne kategori.

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Saucer etcetera:

    opskrifter i denne kategori.

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Kager og brød etcetera:

    opskrifter i denne kategori.

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Marmelader, syltetøjer og kompotter etcetera:

    opskrifter i denne kategori.

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Konfekt og slik etcetera:

    opskrifter i denne kategori.

Joker: Random / Joker: Tilfaeldig Drikke (kolde, varme, med og uden alkohol):

    opskrifter i denne kategori.


   Top of This Page
E-mail Contact (Chef) / E-mail kontakt (Kok)   Return
   Go to Home Page