DK-Flag Erik Østergaard - BMI Calculator / BMI kalkulator Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

BMI Calculator / BMI kalkulator

 

BMI Calculator / BMI kalkulator
Your height* / Din højde*:  cm.
BMI less than 18.5 = underweight / BMI under 18,5 = undervægtig
BMI between 18.5 to 24.9 = normal weight / BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt
BMI between 25 to 29.9 = overweight / BMI mellem 25-29,9 = overvægtig
BMI between 30 to 39.9 = obesity / BMI mellem 30-39,9 = fedme
BMI over or equal to 40 = severe obesity / BMI over eller lig med 40 = svær fedme
Your weight / Din vægt:  kg.
Your BMI number is: / Dit BMI tal er:      

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.

*) The height that is in your passport, is measured with shoes on, rather than the actual height measured on bare feet. /
Den højde, der står i ens pas, er målt med sko på, frem for den reelle højde målt på bare fødder.

 

Calculate your BMI (Body Mass Index) / Udregn dit BMI (Body Mass Index (kropsmasseindeks))

Warning / Advarsel Information on this site should not substitute competent and professional advice of your physician or therapist. Diagnosis and definition of treatment may not be exclusively based on information on this site. /
Warning / Advarsel Oplysninger på dette websted må ikke erstatte kompetent og professionel rådgivning af egen læge eller behandler. Diagnostisering og fastlæggelse af behandling må ikke foretages udelukkende udfra oplysninger på dette websted.


BMI Calculator / BMI kalkulator

Calculation of BMI (Body Mass Index) is an easy approach to confirm or deny any overweight. /
Udregning af BMI (Body Mass Index (kropsmasseindeks)) er en nem tilgang til at be- eller afkræfte eventuel overvægt.

BMI means body mass index, and is the name of the unit as doctors and health consultants use to classify a person's body weight. /
BMI betyder body mass index (kropsmasseindeks) og er betegnelsen på den måleenhed, som læger og sundhedskonsulenter bruger til at klassificere en persons kropsvægt.

The BMI (Body Mass Index) test tells about the relationship between a person's weight and height* is consistent with what is recommended. /
BMI (Body Mass Index (kropsmasseindeks)) testen fortæller, om forholdet mellem en persons vægt og højde* stemmer overens med, hvad der anbefales.

There must be made certain reservations to this calculation method because it does not account for example bone structure, muscle mass and sex. A person's bone structure and muscle mass can sometimes give a BMI (Body Mass Index) index figure above 25, which does not necessarily mean that the person is overweight. /
Der skal tages forbehold for denne udregningsmetode, da den ikke tager højde for eksempelvis knoglebygning, muskelmasse og køn. En persons knoglebygning og muskelmasse kan i nogle tilfælde give et BMI (Body Mass Index (kropsmasseindeks)) indeks tal, der ligger over 25, hvilket ikke behøver at betyde, at personen er overvægtig.

Men and women have different body structure, which is partly reflected by women's higher percentage of fat. Men should have a fat percentage of 10-18%, while women should be at 18-25%. Fat on the body often get many people to mistakenly believe that they are overweight, without they actually is. The body has the use of fat as it helps to perform vital functions. /
Mænd og kvinder har forskellig kropsbygning, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved kvinders større fedtprocent. Mænd bør have en fedtprocent på 10-18%, mens kvinders bør være på 18-25%. Fedt på kroppen får ofte mange mennesker til fejlagtigt at tro, at de er overvægtige, uden at de reelt er det. Kroppen har nemlig brug for fedt, da det er med til at varetage livsvigtige funktioner.

When calculating a person's BMI (Body Mass Index) number will a man and a woman with the same weight and height* achieve the same result of the test, but often you will, because of the higher body fat percentage, could see greater fat deposits in woman, which is quite natural. /
Ved udregningen af en persons BMI (Body Mass Index (kropsmasseindeks)) tal vil en mand og en kvinde med samme vægt og højde* opnå samme resultat af testen, men ofte vil man, på grund af den højere fedtprocent, kunne se større fedtdepoter på kvinden, hvilket er helt naturligt.

The result of a BMI (Body Mass Index) calculation should be used only as a guide, and the figure should not be regarded as the ultimate truth. /
Resultatet af en BMI (Body Mass Index (kropsmasseindeks)) udregning skal kun bruges vejledende, og tallet må ikke betragtes som den endegyldige sandhed.

*) The height that is in your passport, is measured with shoes on, rather than the actual height measured on bare feet. /
Den højde, der står i ens pas, er målt med sko på, frem for den reelle højde målt på bare fødder.

 

Miscellaneous / Diverse

Tips: / Tips:

 

General description / Generel beskrivelse

BMI Table / BMI-tabel

The BMI table will show you how your body mass index (BMI) is. /
BMI-tabellen viser dig, hvordan dit body mass index (BMI (kropsmasseindeks)) ligger.

View table where the BMI figures are given with two decimals. / Vis tabel, hvor BMI-tallene er angivet med to decimaler.

This gives the following table when the BMI figures are indicated by one decimal place. /
Dette giver følgende tabel, når BMI-tallene angives med én decimals nøjagtighed.

 

BMI Table / BMI-tabel
 cm. 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200  
108 kg. 63.9 59.3 55.1 51.4 48.0 45.0 42.2 39.7 37.4 35.3 33.3 31.6 29.9 28.4 27.0  
104 kg. 61.5 57.1 53.1 49.5 46.2 43.3 40.6 38.2 36.0 34.0 32.1 30.4 28.8 27.4 26.0  
100 kg. 59.2 54.9 51.0 47.6 44.4 41.6 39.1 36.7 34.6 32.7 30.9 29.2 27.7 26.3 25.0  
96 kg. 56.8 52.7 49.0 45.7 42.7 40.0 37.5 35.3 33.2 31.3 29.6 28.0 26.6 25.2 24.0  
92 kg. 54.4 50.5 46.9 43.8 40.9 38.3 35.9 33.8 31.8 30.0 28.4 26.9 25.5 24.2 23.0  
88 kg. 52.1 48.3 44.9 41.9 39.1 36.6 34.4 32.3 30.4 28.7 27.2 25.7 24.4 23.1 22.0  
84 kg. 49.7 46.1 42.9 40.0 37.3 35.0 32.8 30.9 29.1 27.4 25.9 24.5 23.3 22.1 21.0  
80 kg. 47.3 43.9 40.8 38.0 35.6 33.3 31.3 29.4 27.7 26.1 24.7 23.4 22.2 21.0 20.0  
76 kg. 45.0 41.7 38.8 36.1 33.8 31.6 29.7 27.9 26.3 24.8 23.5 22.2 21.1 20.0 19.0  
72 kg. 42.6 39.5 36.7 34.2 32.0 30.0 28.1 26.4 24.9 23.5 22.2 21.0 19.9 18.9 18.0  
68 kg. 40.2 37.3 34.7 32.3 30.2 28.3 26.6 25.0 23.5 22.2 21.0 19.9 18.8 17.9 17.0  
64 kg. 37.9 35.1 32.7 30.4 28.4 26.6 25.0 23.5 22.1 20.9 19.8 18.7 17.7 16.8 16.0  
60 kg. 35.5 32.9 30.6 28.5 26.7 25.0 23.4 22.0 20.8 19.6 18.5 17.5 16.6 15.8 15.0  
56 kg. 33.1 30.7 28.6 26.6 24.9 23.3 21.9 20.6 19.4 18.3 17.3 16.4 15.5 14.7 14.0  
52 kg. 30.8 28.5 26.5 24.7 23.1 21.6 20.3 19.1 18.0 17.0 16.0 15.2 14.4 13.7 13.0  
48 kg. 28.4 26.3 24.5 22.8 21.3 20.0 18.8 17.6 16.6 15.7 14.8 14.0 13.3 12.6 12.0  
44 kg. 26.0 24.1 22.4 20.9 19.6 18.3 17.2 16.2 15.2 14.4 13.6 12.9 12.2 11.6 11.0  
40 kg. 23.7 21.9 20.4 19.0 17.8 16.6 15.6 14.7 13.8 13.1 12.3 11.7 11.1 10.5 10.0  
 

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.

 

Legend / Tegnforklaring

 

Legend to BMI Table / Tegnforklaring til BMI-tabel
BMI less than 18.5 = underweight / BMI under 18,5 = undervægtig
BMI between 18.5 to 24.9 = normal weight / BMI mellem 18,5-24,9 = normalvægt
BMI between 25 to 29.9 = overweight / BMI mellem 25-29,9 = overvægtig
BMI between 30 to 39.9 = obesity / BMI mellem 30-39,9 = fedme
BMI over or equal to 40 = severe obesity / BMI over eller lig med 40 = svær fedme

 


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

BMI (Body Mass Index):
BMI = body weight in kg. divided by the square of height* in meters. /
BMI (Body Mass Index (kropsmasseindeks)):
BMI = kropsvægten i kg divideret med højden*, i meter, i anden potens.

*) The height that is in your passport, is measured with shoes on, rather than the actual height measured on bare feet. /
Den højde, der står i ens pas, er målt med sko på, frem for den reelle højde målt på bare fødder.


My Sources / Mine kilder

Sources: Various books, the Internet, and various encyclopedias.

Kilder: Forskellige bøger, internettet og forskellige leksikoner.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page