DK-Flag Erik Østergaard - Conversion table and calculator for microwave ovens Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Conversion table and calculator for microwave ovens /
Omregningstabel og regnemaskine for mikro(bølge)ovne

Microwave power fluctuates from 450 to 1000 watt. / Mikrobølge-effekten varierer fra 450 til 1000 watt.

The higher the power is, the faster the food cooks. / Jo højere effekten er, jo hurtigere tilberedes maden.

Be therefore aware of which power the recipe is calculated for. / Vær derfor opmærksom på, hvilken effekt opskriften er beregnet til.

Time stated in the table is rounded to nearest five seconds interval. / Tid angivet i tabellen er afrundet til nærmeste fem sekunders interval.

Time information is formatted as: hh:mm:ss (hours:minutes:seconds). / Tid information er formatteret som: tt:mm:ss (timer:minutter:sekunder).

1000 watt 850 watt 750 watt 650 watt 550 watt 450 watt
hh:mm:ss /
tt:mm:ss
hh:mm:ss /
tt:mm:ss
hh:mm:ss /
tt:mm:ss
hh:mm:ss /
tt:mm:ss
hh:mm:ss /
tt:mm:ss
hh:mm:ss /
tt:mm:ss
00:00:40 00:00:45 00:00:50 00:01:00 00:01:10 00:01:25
00:01:20 00:01:30 00:01:45 00:02:00 00:02:20 00:02:55
00:01:55 00:02:15 00:02:35 00:03:00 00:03:30 00:04:20
00:02:35 00:03:05 00:03:30 00:04:00 00:04:45 00:05:45
00:03:15 00:03:50 00:04:20 00:05:00 00:05:55 00:07:15
00:03:55 00:04:35 00:05:10 00:06:00 00:07:05 00:08:40
00:04:35 00:05:20 00:06:05 00:07:00 00:08:15 00:10:05
00:05:10 00:06:05 00:06:55 00:08:00 00:09:25 00:11:35
00:05:50 00:06:50 00:07:50 00:09:00 00:10:40 00:13:00
00:06:30 00:07:40 00:08:40 00:10:00 00:11:50 00:14:25
00:09:45 00:11:30 00:13:00 00:15:00 00:17:45 00:21:40
00:13:00 00:15:15 00:17:20 00:20:00 00:23:40 00:28:55

If the microwave power of your microwave oven is not in the table you must instead use this formula: / Hvis mikrobølge-effekten på din mikroovn ikke er med i tabellen, skal du i stedet bruge denne formel:

The time of the recipe /
Opskriftens tid
  The microwave power of the recipe /
Opskriftens mikrobølge-effekt
  Cooking time of your own oven /
Tilberedningstid i egen ovn
hh / tt  :  mm / mm  :  ss / ss   watt / watt   hh:mm:ss /
tt:mm:ss
: : x    

       
   
watt / watt
The microwave power of your own oven /
Egen ovns mikrobølge-effekt
Show result exactly. /
Vis resultat præcist.
Show result rounded to nearest five seconds interval. /
Vis resultat afrundet til nærmeste fem sekunders interval.

   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page