Facts about Denmark Erik Oestergaard Home Page Personal Data The Spin - World Wide Web
Note
  Site Description: Erik Oestergaard's HomePage about Pantomimes and The Pantomime Theatre (Tivoli Gardens, Copenhagen) and many other things.
Facts about Denmark ] - My Personal Data ] - Sitemap ] - What's New? ] - Bottom of This Page ] - Copyright
  
The Vault
Modify / Aendre (forandre)

 

Welcome EOE

Links off my sites opens in a new browser window. Just close this new window and you are back. / Links væk fra mine sider åbner i et nyt browser vindue. Luk dette nye vindue og du er tilbage.

Quote Useful Links The Vault Download

Useful Links - No Frames

If you don't have a frames-capable browser to view "Useful Links" correctly, then you can choose Useful Links - No Frames. / Hvis du ikke har en frames-egnet browser for at kunne se "Useful Links" korrekt, så kan du vælge Useful Links - No Frames (- Ingen rammer).

 

Links to my top 5 pages Links til mine top 5 sider
The Periscope-hire Service Periskopudlejningsforretningen
Pantomimes and The Pantomime Theatre Pantomimer og Pantomimeteatret
Pantomimes and The Pantomime Theatre - Theatrical History Pantomimer og Pantomimeteatret - Teaterhistorie
Singing Girl's Ballads (in Danish) Sangerindeviser (på dansk)
Recipes (in Danish) Opskrifter (på dansk)

 


Denmark / Danmark

Globe Facts about Denmark. / Kendsgerninger om Danmark.


Quote

Don't miss my selection of   Quotes.

 


EOE Change Guest Name / Skift gæstenavn

If you made a mistake or if you had selected the "Cancel" button or if you didn't enter anything when you were asked to "Enter your first name" then you can correct it, by choosing Change Your Guest Name (dialogue only accessible in English). / Hvis man begik en fejl, eller hvis man har valgt "Annuller" -knappen, eller hvis man ikke skrev noget, da man blev bedt om at "Indtast dit fornavn", så kan man rette det ved at vælge Skift dit gæstenavn (dialog kun tilgængelig på engelsk).

Use of cookies / Brug af cookies


TIVOLI - "I LOV' IT"

"Tivoli, - I lov' it". When you spell TIVOLI backwards it reads, with only a tiny flaw, "I love it". Which is probably the best brief description of the world-famous garden and amusement park. / "Tivoli, - I lov' it". Når du staver TIVOLI baglæns står der, med kun en lille fejl, "I love it". Hvilket sandsynligvis er den bedste korte beskrivelse af den verdensberømte have og forlystelseshave.

Tivoli

The Copenhagen Tivoli Gardens   ·   Københavns Tivoli


Ballet Dancer

Pantomimes / Pantomimer

English version  Pantomimes and The Pantomime Theatre (Tivoli Gardens, Copenhagen), with my attempt to systematize a description of some Pantomime Plays in tabular form - and don't forget to see the page with Theatrical History either: The Pantomime Theatre and The Periscope-hire Service, the world's only original Commedia dell'Arte performance with Pierrot, Harlequin and Columbine appearing on the stage of the old Chinese Peacock Theatre.

Dansk version  Pantomimer og Pantomimeteatret (Tivoli, København), med mit forsøg på at systematisere en beskrivelse af nogle Pantomimestykker tabellarisk - og glem heller ikke at se siden med Teaterhistorie: Pantomimeteatret og Periskopudlejningsforretningen, verdens eneste originale Commedia dell'Arte-forestilling med Pjerrot, Harlekin og Kolumbine, som optræder på det gamle kinesiske Påfugleteater.


Postcards / Postkort

Heart

  ·  

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø.

  ·  

Pumpkin

  ·  

Santa

  ·  

Fireworks

Valentine's Day card /
Valentinsdagkort

  ·  

Vacation (Holiday) card /
Feriepostkort

  ·  

Halloween card /
Halloweenkort

  ·  

Christmas card /
Julekort

  ·  

New Year card /
Nytårskort

My postcards on the Internet from me to all of you relating to... / Mine postkort på Internettet fra mig til alle jer vedrørende...

Heart Valentine's Day / Valentinsdag

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø. Vacation (Holiday) / Ferie

Pumpkin Halloween / Halloween

Santa Christmas / Jul

Fireworks New Year / Nytår


Shop

My Shop To My Shop / Til Min Butik.


What's New? / Hvad nyt?

There will be periodic additions and updates to these pages, so please check back from time to time to find out What's New. / Der vil ske periodiske tilføjelser og opdateringer til disse sider, så kontroller fra tid til anden for at finde ud af Hvad nyt.


To release yourself from a referral site: Click here!
Hvis denne side vises i en ramme (frame), så bryd ud. Klik her!

EOE EOE

EOE EOE

 

I hope that you can find something you like on my homepage - otherwise just go elsewhere! /
Jeg håber, at du kan finde noget, som du kan lide på min hjemmeside - ellers bare gå et andet sted hen!


Copyright © Notice

Please read my Copyright © Notice and Disclaimer of Warranty. / Læs venligst min Copyright © (Ophavsret) bekendtgørelse og Fralæggelse af Garanti.


Privacy Notice / Beskyttelse af personlige oplysninger bekendtgørelse

Privacy / Fortrolighed


Cookie Notice / Cookie bekendtgørelse

Use of cookies / Brug af cookies


Please continue on page 2. / Fortsæt venligst på side 2.

Please continue on page 2. / Fortsæt venligst på side 2.Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

This site is best viewed in 800 x 600 resolution with text size set at medium, using:
Microsoft Internet Explorer
  No ads

English version No ads on this site.

No ads  

Dansk version Ingen annoncer på dette websted.

E-mail Contact Webmaster Erik Østergaard   Top of This Page

Use of this website signifies your agreement to the Terms Of Use: Copyright © Notice and Disclaimer of Warranty, Privacy Notice, and Cookie Notice plus any other specific conditions specified on relevant specific pages. /
Brug af denne webside tilkendegiver din accept af Betingelser for brug: Copyright © (Ophavsret) bekendtgørelse og Fralæggelse af Garanti, Beskyttelse af personlige oplysninger bekendtgørelse og Cookie bekendtgørelse samt eventuelle andre specifikke betingelser angivet på relevante konkrete sider.