DK-Flag Erik Østergaard - Valentine's Day / Valentinsdag Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Valentine's Day / Valentinsdag

A rose / En rose Valentine's Day: Don't forget the flowers! /
Valentinsdag: Glem ikke blomster!

HeartValentine's Day card / Valentinsdagkort

Heart This is my attempt to make a Valentine's Day card on the Internet from me to all of you with first priority to the Danish Valentine's Day and its customs and traditions. / Dette er mit forsøg på at lave et Valentinsdagkort på Internettet fra mig til alle jer med hovedvægt på den danske Valentinsdag og dens skikke og traditioner.

Valentine's Day: Heart. / Valentinsdag: Hjerte.

Valentine's Day: Heart. /
Valentinsdag: Hjerte.

 

Valentine's Day: Heart-shaped clouds. / Valentinsdag: Hjerteformede skyer.

Valentine's Day: Heart-shaped clouds. /
Valentinsdag: Hjerteformede skyer.

 

Valentine's Day notes / Valentinsdagsnoter

Valentine's Day / Valentinsdag

valentine (English word), noun: 1. a card or message (usually amatory or sentimental but sometimes satirical or comical), or a token or gift sent by one person to another on St. Valentine's Day, sometimes anonymously. 2. a sweetheart chosen or greeted on St. Valentine's Day. 3. a written work, message, token, etc., expressing affection for something or someone: His photographic essay is a valentine to Paris.
(English word:) [Late Middle English, after the feast of St. Valentine)]. /
valentine (engelsk ord), substantiv: 1. et kort eller meddelelse (normalt amourøs eller sentimental, men nogle gange satirisk eller komisk) eller et minde eller gave sendt af én person til en anden på St. Valentinsdag, undertiden anonymt. 2. en kæreste valgt eller mødt på St. Valentinsdag. 3. et skriftligt arbejde, besked, minde, etc., der udtrykker kærlighed til nogen eller noget: Hans fotografiske essay er en valentine til Paris.
(Engelsk ord:) [Sen-middelengelsk, efter festen for St. Valentine].

Valentine (English word), noun: 1. Saint, died A.D. about 270, Christian martyr at Rome. 2. Also, Valentinus. pope A.D. 827. /
Valentine (engelsk ord), substantiv: 1. Helgen, død omkring 270 e.Kr., kristen martyr i Rom. 2. Også Valentinus. pave 827 e.Kr.

Valentine Day (English word): See Saint Valentine's Day. Also, Valentine's Day. /
Valentine Day (engelsk ord) (Valentinsdag): Se Saint Valentine's Day (Valentinsdag). Også, Valentine's Day (Valentinsdag).

Saint Valentine's Day (English word): February 14, observed in honor of St. Valentine as a day for the exchange of valentines and other tokens of affection. /
Saint Valentine's Day (engelsk ord) (Valentinsdag): 14. februar helligholdt til ære for St. Valentine som en dag for udveksling af valentins(-kort) og andre minder om hengivenhed.

Customs and Traditions / Skikke og traditioner

Valentine's Day, which is celebrated February 14 is known as "the lovers' holiday". On this day couples exchange cards, flowers, chocolates or other forms of affectionating gifts. Holding of Valentine's Day in Denmark is a relatively new tradition. /
Valentinsdag, som fejres 14. februar, er kendt som "de elskendes helligdag". På denne dag udveksler par kort, blomster, chokolade eller andre former for kærlige gaver. Afholdelse af Valentinsdag i Danmark er en forholdsvis ny tradition.

Mail / Post

E-mail Contact / E-mail kontakt Click Here to send me an e-mail! / Tryk her for at sende mig en e-mail!

Notice / Bemærk:

I only check my e-mail about once a week. / Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.

 

Valentine's Day: A rose surrounded with hearts. / Valentinsdag: En rose omgivet af hjerter.

Valentine's Day: A rose surrounded with hearts. /
Valentinsdag: En rose omgivet af hjerter.

 


Postcards / Postkort

See also my... / Se også mit...

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø.Vacation (Holiday) card / Feriepostkort

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø.Don't miss my Vacation (Holiday) page including among other things notes about vacation (holiday) with first priority to the Danish vacation (holiday) and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Ferie side inklusive blandt andet noter om ferie med hovedvægt på den danske ferie og dens skikke og traditioner.

PumpkinHalloween card / Halloweenkort

PumpkinDon't miss my Halloween page including among other things a Countdown to Halloween and notes about Halloween with first priority to the Danish Halloween and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Halloween side inklusive blandt andet en nedtælling til Halloween og noter om halloween med hovedvægt på den danske halloween og dens skikke og traditioner.

SantaChristmas card / Julekort

SantaDon't miss my Christmas Page including among other things a Countdown to Christmas Day Page, an Advent Calendar, Recipes, Santa's FAQ (Frequently Asked Questions) Page, and notes about Christmas with first priority to the Danish Christmas and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Juleside inklusive blandt andet en Nedtælling til juleaftensdag side, en Julekalender, Opskrifter, Julemandens FAQ / OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) Side og noter om jul med hovedvægt på den danske jul og dens skikke og traditioner.

FireworksNew Year card / Nytårskort

FireworksDon't miss my New Year Page including among other things a Countdown to New Year and notes about New Year with first priority to the Danish New Year and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Nytårsside inklusive blandt andet en nedtælling til Nytår og noter om nytår med hovedvægt på det danske nytår og dets skikke og traditioner.


Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page