Home Page     

Protected Area / Beskyttet område

   
  
Protected Area / Beskyttet omraade

English version Aladdin's wonderful lamp with the genie of the lamp / Aladdins forunderlige lampe med lampens ånd Dansk version
The genie of the lamp (Aladdin's wonderful lamp)Aladdin and His Wonderful Lamp

This story tells the classic tale of Aladdin, a Chinese thief who finds a lamp containing a genie that can grant wishes.

Genie is the English term for the Arabic (jinn)

In Islam-associated mythology, the jinn were said to be controllable by magically binding them to objects, as Suleiman (Solomon) most famously did; the Spirit of the Lamp in the story of Aladdin was such a jinni, bound to an oil lamp.

Genies in Western culture

The Western interpretation of the genie is based on the Aladdin tale in the Western version of The Book of One Thousand and One Nights, which told of a genie that lived in an oil lamp and granted wishes to whoever freed him from the lamp by polishing it. The number and frequency of wishes varies, but typically it is limited to three wishes.

Call upon the genie of the lamp (Authorization Required)

Privacy

Polish (click) the lamp at the centre and go to 'Protected Area' (opens in a new browser window)...

Lampens ånd (Aladdins forunderlige lampe)Aladdin og hans forunderlige lampe

Denne historie fortæller det klassiske eventyr om Aladdin, en kinesisk tyv som finder en lampe indeholdende en ånd, som kan opfylde ønsker.

"Genie" (ånd) er det engelske udtryk for det arabiske (jinn)

I islam-forbundet mytologi blev det sagt, at "jinn" (ånderne) kunne beherskes ved magisk at binde dem til genstande, som Suleiman (Solomon) gjorde særdeles glimrende; lampens ånd i eventyret om Aladdin var sådan en "jinni" (ånd), bundet til en olielampe.

Ånder i vesterlandsk kultur

Den vesterlandske fortolkning af ånden er baseret på eventyret om Aladdin i den vesterlandske oversættelse af bogen 1001 nat, som fortæller om en ånd, som boede i en olielampe og opfyldte ønsker til enhver, der befriede ham fra lampen ved at gnide på den. Ønskernes antal og hyppighed varierer, men typisk er de begrænset til tre ønsker.

Påkald lampens ånd (Bemyndigelse krævet)

Fortrolighed

Gnid (klik) på lampen i midten og gå til 'Beskyttet område' (åbner i et nyt browser vindue)...

Log In / Log ind

Warning locked / Advarsel låst Authorization Required /
Bemyndigelse krævet
User Name / Brugernavn
Password / Adgangskode (Kodeord)
Folder locked / Mappe låst

Privacy / Fortrolighed


  

Return