DK-Flag Erik Østergaard - Halloween Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Halloween

PumpkinHalloween card / Halloweenkort

Pumpkin This is my attempt to make a Halloween card on the Internet from me to all of you with first priority to the Danish Halloween and its customs and traditions. / Dette er mit forsøg på at lave et Halloweenkort på Internettet fra mig til alle jer med hovedvægt på den danske halloween og dens skikke og traditioner.

Halloween: Pumpkin (Jack O'Lantern). / Halloween: Græskar (udskåret græskerhovede).

Halloween: Pumpkin (Jack O'Lantern). /
Halloween: Græskar (udskåret græskerhovede).

 

Halloween: Haunted house with lightning. / Halloween: Hjemsøgt hus (spøgelseshus) med lyn.

Halloween: Haunted house with lightning. /
Halloween: Hjemsøgt hus (spøgelseshus) med lyn.

 

Halloween notes / Halloweennoter

Halloween / Halloween

Allhallowmas (English word), noun: Archaic. Allhallows.
(English word:) [Middle English, alhalwemesse, Old English, ealra hãlgena mæsse mass of all saints]. /
Allhallowmas (engelsk ord), substantiv: Arkaisk, gammeldags. Allhallows.
(Engelsk ord:) [Middelengelsk, alhalwemesse, oldengelsk, ealra hãlgena mæsse alle helliges messe].

Allhallows (English word), noun: See All Saints' Day. /
Allhallows (engelsk ord), substantiv: Se All Saints' Day.

Allhallows eve (English word): Halloween. Also called All Hallow Even. /
Allhallows eve (engelsk ord): Halloween. Også kaldet All Hallow Even.

Allhallowtide (English word), noun: Archaic. the time or season of Allhallows.
(English word:) [Allhallow(s) + Tide]. /
Allhallowtide (engelsk ord), substantiv: Arkaisk, gammeldags. tid eller sæson af Allhallows.
(Engelsk ord:) [Allhallow(s) + Tide].

All Saints' Day (English word): a church festival celebrated November 1 in honor of all the saints; Allhallows. /
All Saints' Day (engelsk ord) (Allehelgensdag): en kirke-højtid fejret 1. november til ære for alle de hellige; Allhallows.

All Souls' Day (English word): a day of solemn prayer for all dead persons, observed by Roman Catholics and certain Anglicans, usually on November 2. /
All Souls' Day (engelsk ord): en dag med højtidelig bøn for alle døde personer, helligholdt af katolikker og visse anglikanere, som regel den 2. november.

hallow (English word), verb transitive: 1. to make holy; sanctify; consecrate. 2. to honor as holy; consider sacred; venerate: to hallow a battlefield.
(English word:) [Middle English, hal(o)we(n), Old English, hãlgian (cognate German, heiligen, Icelandic helga), derivative of hãlig Holy] -hallower, noun. /
hallow (engelsk ord), verbum transitiv: 1. at gøre hellig, helliggøre; indvie. 2. at ære som hellig, anse for hellig, ærbødighed for: to hallow a battlefield (at vise ærbødighed for en slagmark).
(Engelsk ord:) [Middelengelsk, hal(o)we(n), oldengelsk, hãlgian (beslægtet tysk, heiligen, islandsk helga), afledt af hãlig Holy (hellig)] -hallower, substantiv.

Halloween (English word), noun: the evening of October 31; the eve of All Saints' Day; Allhallows Eve. Also, Hallowe'en.
(English word:) [(All)Hallow(s) + E(v)en]. /
Halloween (engelsk ord), substantiv: aftenen 31. oktober; dagen før All Saints' Day (Allehelgensdag); Allhallows Eve. Også, Hallowe'en.
(Engelsk ord:) [(All)Hallow(s) + E(v)en].

Hallowmas (English word), noun: Archaic. the feast of Allhallows or All Saints' Day, on November 1.
(English word:) [short for Allhallowmas]. /
Hallowmas (engelsk ord), substantiv: Arkaisk, gammeldags. festen for Allhallows eller All Saints' Day (Allehelgensdag) 1. november.
(Engelsk ord:) [forkortelse for Allhallowmas].

Customs and Traditions / Skikke og traditioner

All Saints' Eve, Halloween, or Allhallows eve is the night before All Saints' Day, which according to Danish church tradition always falls on the first Sunday in November. All Saints' Sunday is also the Sunday when All Saints' Day is marked in the Danish National Evangelical Lutheran Church religious service. According to popular belief is All Saints' Eve, Halloween, or Allhallows eve, which is the night before All Saints' Day, the night when witches, ghosts and the powers of darkness are loose to disgrace and insult the saints celebrated on All Saints' Day. All Saints' Eve, Halloween, or Allhallows eve went similar to All Saints' Day largely forgotten in the Danish culture, when it was abolished by the holiday reform of October 26, 1770. All Saints' Eve, Halloween, or Allhallows eve is gaining ground in the Danish culture again, in the American and other English-speaking countries name: "Halloween", which always falls on October 31, when the American and Catholic All Saints' Day always falls on November 1. Halloween (All Saints' Eve or Allhallows eve) is celebrated nowadays in Denmark after the American model of glowing carved pumpkin heads (Jack O'Lanterns) and the theme of creepy and thrill. Furthermore in Denmark Halloween (All Saints' Eve or Allhallows eve) is celebrated commercially over one or two weeks at the end of October, including the sale of lots of Halloween things in black and orange, aided by an unholy alliance between a tabloid (year 1998), a toy chain (year 2000), and a theme park (year 2006). /
Allehelgensaften er aftenen før Allehelgensdag, som ifølge dansk kirkelig tradition altid falder den første søndag i november. Allehelgenssøndag er samtidig den søndag, hvor Allehelgensdag markeres i folkekirkens gudstjeneste. Ifølge folketroen er Allehelgensaften, som er aftenen før Allehelgensdag, den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter er løse for at vanære og håne de helgener, der festligholdes på Allehelgensdag. Allehelgensaften gik i lighed med Allehelgensdag stort set i glemmebogen i den danske kultur, da den blev afskaffet ved helligdagsreformen af 26. oktober 1770. Allehelgensaften er ved at vinde indpas i dansk kultur igen, under det amerikanske og de øvrige engelsksprogede landes navn: "Halloween", som altid falder på den 31. oktober, da den amerikanske og katolske Allehelgensdag altid falder på den 1. november. Halloween (Allehelgensaften) fejres nutildags i Danmark efter den amerikanske model med lysende udskårne græskarhoveder og temaet om uhygge og gys. I Danmark fejres Halloween desuden kommercielt over en eller to uger i slutningen af oktober bl.a. med salg af masser af Halloween-ting i sort og orange, hjulpet på vej af en uhellig alliance mellem en formiddagsavis (år 1998), en legetøjskæde (år 2000) og en forlystelsespark (år 2006).

Mail / Post

E-mail Contact / E-mail kontakt Click Here to send me an e-mail! / Tryk her for at sende mig en e-mail!

Notice / Bemærk:

I only check my e-mail about once a week. / Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.

 

Halloween: Scene with a witch, dead tree, bats, ghosts, spider, spider spin web, spider's web, spin, owl, and pumpkins (Jack O'Lanterns). / Halloween: Scene med en heks, dødt træ, flagermus, spøgelser (genfærd), edderkop, edderkop spinder spind, edderkoppespind, spind, ugle og græskar (udskårne græskerhoveder).

Halloween: Scene with a witch, dead tree, bats, ghosts, spider,
spider spin web, spider's web, spin, owl, and pumpkins (Jack O'Lanterns). /
Halloween: Scene med en heks, dødt træ, flagermus, spøgelser (genfærd), edderkop,
edderkop spinder spind, edderkoppespind, spind, ugle og græskar (udskårne græskerhoveder).

 


Postcards / Postkort

See also my... / Se også mit...

HeartValentine's Day card / Valentinsdagkort

HeartDon't miss my Valentine's Day page including among other things a Countdown to Valentine's Day and notes about Valentine's Day with first priority to the Danish Valentine's Day and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Valentinsdag side inklusive blandt andet en nedtælling til Valentinsdag og noter om Valentinsdag med hovedvægt på den danske Valentinsdag og dens skikke og traditioner.

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø.Vacation (Holiday) card / Feriepostkort

Vacation (Holiday) - Palm trees on island. / Ferie - Palmetræer på ø.Don't miss my Vacation (Holiday) page including among other things notes about vacation (holiday) with first priority to the Danish vacation (holiday) and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Ferie side inklusive blandt andet noter om ferie med hovedvægt på den danske ferie og dens skikke og traditioner.

SantaChristmas card / Julekort

SantaDon't miss my Christmas Page including among other things a Countdown to Christmas Day Page, an Advent Calendar, Recipes, Santa's FAQ (Frequently Asked Questions) Page, and notes about Christmas with first priority to the Danish Christmas and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Juleside inklusive blandt andet en Nedtælling til juleaftensdag side, en Julekalender, Opskrifter, Julemandens FAQ / OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) Side og noter om jul med hovedvægt på den danske jul og dens skikke og traditioner.

FireworksNew Year card / Nytårskort

FireworksDon't miss my New Year Page including among other things a Countdown to New Year and notes about New Year with first priority to the Danish New Year and its customs and traditions. /
Gå ikke glip af min Nytårsside inklusive blandt andet en nedtælling til Nytår og noter om nytår med hovedvægt på det danske nytår og dets skikke og traditioner.


Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page