DK-Flag Erik Østergaard - Show counter images (graphics) / Vis tæller billeder (grafiske) Go to Home Page
 Counter: You are visitor # 1 - Always! Return
  
Bottom of This Page

Show counter images (graphics) / Vis tæller billeder (grafiske)

The example(s) below shows the use of number (digit) images (graphics) files from 0-9 of the file type .gif, .jpg, and .png together with JavaScript on a single Web page to create the illusion of a counter or multiple counters on that specific page. Note: Once a page first has loaded the counter numbers are static (no change is possible) using this JavaScript code. The number (digit) images (graphics) files from 0-9 below can also be used as a part of a website hit counter. / Eksemplet (eksemplerne) nedenfor viser brugen af tal (ciffer) billeder (grafiske) filer fra 0-9 med filtypen .gif, .jpg og .png sammen med JavaScript på en enkelt internet-side for at frembringe illusionen af en tæller eller adskillige tællere på den specifikke side. Bemærk: Når en side først er indlæst, er tæller tallene statiske (ingen ændring er mulig) ved at bruge denne JavaScript kode. Tal (ciffer) billederne (grafiske) filer fra 0-9 nedenfor kan også bruges som en del af en hjemmeside hit tæller.

You can see a practical example of using this "counter" JavaScript code on this page: / Man kan se et praktisk eksempel på brug af denne "tæller" JavaScript kode på denne side: Index of recipes (in Danish) / Indeks til opskrifter (på dansk).

Counter example(s): / Tæller eksempel (eksempler):

Counter # 1 ] - Counter # 2 ] - Counter # 3 ] - Counter # 4 ] - Counter # 5 ] - Counter # 6 ]

 


Counter # 1.

 

 
Total:   subjects.
 

 

Digit info for "Counter # 1".
WIDTH x HEIGHT File type
19 x 22 .gif

 


Counter # 2.

 

    subjects in this group.

 

Digit info for "Counter # 2".
WIDTH x HEIGHT File type
15 x 20 .gif

 


Counter # 3.

 

    subjects in this group.

 

Digit info for "Counter # 3".
WIDTH x HEIGHT File type
10 x 13 .gif

 


Counter # 4.

 

    subjects in this group.

 

Digit info for "Counter # 4".
WIDTH x HEIGHT File type
15 x 20 .gif

 


Counter # 5.

 

    subjects in this group.

 

Digit info for "Counter # 5".
WIDTH x HEIGHT File type
15 x 20 .gif

 


Counter # 6.

 

    subjects in this group.

 

Digit info for "Counter # 6".
WIDTH x HEIGHT File type
14 x 14 .gif

 


Graphics file formats / Grafiske filformater

The list is not complete. / Listen er ikke komplet.

English version GIF /
Dansk version GIF
English version GIF stands for Graphics Interchange Format. A format for graphics files with a GIF extension used within World Wide Web (WWW) documents. GIF files are larger than graphics files with the JPEG format. This format is used to compress line art and images with areas of similar colors. It supports 8-bit (256) color. There are two versions of GIF: 89a, which can save transparency and animation information, and 87a, which cannot. Both are recognized by most browsers and use lossless compression. Lossy vs. Lossless compression: Lossy compression is a compression method that eliminates data to reduce the file size, while lossless compression retains all of the original image data and reduces the file size by storing patterns of pixels in the image. Determine how the image is displayed as it downloads: Non-interlaced: The image downloads one line at a time, starting from the top. Interlaced: The image is displayed incrementally in several passes, and detail is added each time. Use this option with larger images so that the viewer can get an idea of how the image looks while waiting for it to download. /
Dansk version GIF står for Graphics Interchange Format. Et format til grafikfiler med en GIF filtype som bruges inden for World Wide Web (WWW) dokumenter. GIF-filer er større end grafikfiler med JPEG-formatet. Dette format bruges til at komprimere streg kunst og billeder med områder af lignende farver. Det understøtter 8-bit (256) farve. Der er to versioner af GIF: 89a, der kan gemme gennemsigtighed og animation oplysninger, og 87a, som ikke kan. Begge er genkendt af de fleste browsere og bruger tabsfri komprimering. Med tab sammenlignet med tabsfri komprimering: Med tab komprimering er en komprimeringsmetode, der fjerner data for at reducere filstørrelsen, mens tabsfri komprimering bevarer alle de oprindelige billeddata og reducerer filstørrelsen ved lagring af mønstre af pixels i billedet. Bestem, hvordan billedet vises, mens det bliver downloadet: Ikke-sammenflettet: Billedet downloader én linje ad gangen, startende fra toppen. Sammenflettet: Billedet vises trinvist under flere passager, og detaljer tilføjes hver gang. Brug denne mulighed, med større billeder, således at seeren kan få et indtryk af, hvordan billedet ser ud, mens der ventes på, at det downloades.
English version JPEG /
Dansk version JPEG
English version JPEG stands for Joint Photographic Expert Group. A graphics file format with a JPG extension. JPEG graphics are usually smaller than GIF graphics. This format is used to compress photographic images. It supports 24-bit (16.7 million) color, and cannot save transparency information, uses lossy compression, and is recognized by most browsers. Lossy vs. Lossless compression: Lossy compression is a compression method that eliminates data to reduce the file size, while lossless compression retains all of the original image data and reduces the file size by storing patterns of pixels in the image. Determine how the image is displayed as it downloads: Standard: The image downloads one line a time, starting from the top. Progressive: The image is displayed incrementally in several passes, and detail is added each time. Use this option with larger images so that the viewer can get an idea of how the image looks while waiting for it to download. /
Dansk version JPEG står for Joint Photographic Expert Group. Et grafisk filformat med en JPG filtype. JPEG-grafik er normalt mindre end GIF-grafik. Dette format bruges til at komprimere fotografiske billeder. Det understøtter 24-bit (16,7 millioner) farve, og kan ikke gemme gennemsigtighed oplysninger, bruger komprimering med tab, og er genkendt af de fleste browsere. Med tab sammenlignet med tabsfri komprimering: Med tab komprimering er en komprimeringsmetode, der fjerner data for at reducere filstørrelsen, mens tabsfri komprimering bevarer alle de oprindelige billeddata og reducerer filstørrelsen ved lagring af mønstre af pixels i billedet. Bestem, hvordan billedet vises, mens det bliver downloadet: Standard: Billedet downloader én linje ad gangen, startende fra toppen. Gradvis tiltagende: Billedet vises trinvist under flere passager, og detaljer tilføjes hver gang. Brug denne mulighed, med større billeder, således at seeren kan få et indtryk af, hvordan billedet ser ud, mens der ventes på, at det downloades.
English version PNG /
Dansk version PNG
English version PNG stands for Portable Network Graphics. A graphics file format with a PNG extension. This format compresses most images efficiently. It supports up to 24-bit (16.7 million) color, and can save transparency information, and uses lossless compression, but it is recognized by most browsers, however many features of this format are not available. Lossy vs. Lossless compression: Lossy compression is a compression method that eliminates data to reduce the file size, while lossless compression retains all of the original image data and reduces the file size by storing patterns of pixels in the image. Determine how the image is displayed as it downloads: Non-interlaced: The image downloads one line at a time, starting from the top. Interlaced: The image is displayed incrementally in several passes, and detail is added each time. Use this option with larger images so that the viewer can get an idea of how the image looks while waiting for it to download. /
Dansk version PNG står for Portable Network Graphics. Et grafisk filformat med en PNG filtype. Dette format komprimerer de fleste billeder effektivt. Det understøtter op til 24-bit (16,7 millioner) farve, og kan gemme gennemsigtighed oplysninger, og bruger tabsfri komprimering, men det er genkendt af de fleste browsere, imidlertid er mange elementer i dette format ikke tilgængelige. Med tab sammenlignet med tabsfri komprimering: Med tab komprimering er en komprimeringsmetode, der fjerner data for at reducere filstørrelsen, mens tabsfri komprimering bevarer alle de oprindelige billeddata og reducerer filstørrelsen ved lagring af mønstre af pixels i billedet. Bestem, hvordan billedet vises, mens det bliver downloadet: Ikke-sammenflettet: Billedet downloader én linje ad gangen, startende fra toppen. Sammenflettet: Billedet vises trinvist under flere passager, og detaljer tilføjes hver gang. Brug denne mulighed, med større billeder, således at seeren kan få et indtryk af, hvordan billedet ser ud, mens der ventes på, at det downloades.

You can see the JavaScript by using View Source. / Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.


See also... / Se også...


Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page