DK-Flag Erik Østergaard - Tables and hatching / Tabeller og skravering Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Tables and hatching /
Tabeller og skravering

- and user's possibility of changing the page background colour ('BGCOLOR') /
- og brugers mulighed for ændring af sidens baggrundsfarve ('BGCOLOR')

To hatch a table cell use the cell's syntax BACKGROUND="picture-url" and one of the GIF-files with hatching. You can also set the cell's syntax BGCOLOR="#rrggbb"|"color". / For at skravere en tabel-celle brug cellens syntaks BACKGROUND="billede-url" og en af GIF-filerne med skravering. Man kan også sætte cellens syntaks BGCOLOR="#rrggbb"|"farve".

Unless the user's Internet browser as for example 'Microsoft Internet Explorer' in 'Internet Options' under 'Advanced' and 'Printing' has selected the check box 'Print background colors and images' will the hatching not be printed when a user prints the Web page. / Med mindre brugerens Internet browser som for eksempel 'Microsoft Internet Explorer' i 'Internetindstillinger' under 'Avanceret' og 'Udskrivning' har markeret afkrydsningsfeltet 'Udskriv baggrundsfarver og billeder' vil skraveringen ikke blive udskrevet, når en bruger udskriver websiden.

Tip:
In addition to the hatching use the cell's syntax ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE" and write a centred 'X' in the cell. The 'X' will be printed out. /
Tip:
Foruden skraveringen brug cellens syntaks ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE" og skriv et centreret 'X' i cellen. 'X'-et vil blive udskrevet.

 


Try changing the 'BGCOLOR' / Prøv at ændre 'BGCOLOR'

This 'JavaScript code' can also be used in case you:

You can see the JavaScript by using View Source. Place this code anywhere in the 'body' section where you would like the graphic to show. You may change what colours appear by changing the 'bgcolor' codes. /

Denne 'JavaScript kode' kan også benyttes i tilfælde af at du:

Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde. Placer denne kode hvor som helst i 'body' sektionen, hvor du vil kunne lide at se grafikken. Du kan ved at ændre 'bgcolor' koderne, ændre hvilke farver der vises.

                                                         

 


Hatching - examples / Skravering - eksempler

 

Hatching - examples / Skravering - eksempler

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

hatch00.gif hatch01.gif hatch02.gif
Cross-hatched / Dobbelt skraveret

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

hatch10.gif hatch11.gif hatch12.gif
Left hatched / Venstre skraveret

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

hatch20.gif hatch21.gif hatch22.gif
Right hatched / Højre skraveret

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

hatch30.gif hatch31.gif hatch32.gif
Vertically hatched / Lodret skraveret

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

XXX

 

xxx

hatch40.gif hatch41.gif hatch42.gif
Horizontally hatched / Vandret skraveret

 


See also... / Se også...


Calibration Check / Kalibreringskontrol
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Subject to change without notice.   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page