DK-Flag Erik Østergaard - Calculate Estimated File Download Time / Beregn anslået fil download-tid Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

File Download Time Calculator / Fil Download-tid regnemaskine

Enter a number of the chosen unit of measurement in the input field and select the chosen unit of measurement, then click on the "Calculate / Beregn" button. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for den valgte måleenhed i indtastningsfeltet og vælg valgt måleenhed, klik herefter på "Calculate / Beregn" knappen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

"Restart / Genstart" resets to calculate again. / "Restart / Genstart" nulstiller for fornyet beregning.

Enter file size: /
Indtast fil størrelse:
Select unit of measurement: /
Vælg måleenhed:
bytes kilobytes megabytes
Estimated File Download Time* by: /
Anslået fil download-tid* ved:
hours /
timer
minutes /
minutter
seconds /
sekunder
14,400 bps
28,800 bps
33,600 bps
56 Kbps
64K ISDNWhat
128K ISDNWhat
512K ADSLWhat
*) Please note: Prevailing network conditions may affect these times. /
*) Bemærk venligst: Almindelige netværk betingelser kan påvirke disse tider.


The metric system / Det metriske system

In some cases when used to describe data transfer rates bits/bytes are calculated as in the metric system as follows: / I nogle tilfælde når bits/bytes bruges til at beskrive data overførselshastigheder beregnes som i det metriske system som følger:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

In the cases when used to describe data storage bits/bytes are calculated as follows: / I de tilfælde bits/bytes bruges til at beskrive data hukommelse og lager beregnes som følger:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


Computer Data Representation and Number Systems / Computer data repræsentation og talsystemer


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page