DK-Flag Erik Østergaard - Converse Bit(s) and Byte(s) / Omregn bit(s) og byte(s) Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Memory and mass storage measure / Hukommelse og masselager mål

Enter a number of the chosen unit of measurement in one of the fields in selected group, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for den valgte måleenhed i et af felterne i udvalgt gruppe, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

    byte(s)
    bit(s)


    byte(s)
    kilobyte(s) (K / KB)

    byte(s)
    megabyte(s) (M / MB)

    byte(s)
    gigabyte(s) (G / GB)

    byte(s)
    terabyte(s) (T / TB)

    byte(s)
    petabyte(s) (P / PB)

    byte(s)
    exabyte(s) (E / EB)


The metric system / Det metriske system

In some cases when used to describe data transfer rates bits/bytes are calculated as in the metric system as follows: / I nogle tilfælde når bits/bytes bruges til at beskrive data overførselshastigheder beregnes som i det metriske system som følger:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

In the cases when used to describe data storage bits/bytes are calculated as follows: / I de tilfælde bits/bytes bruges til at beskrive data hukommelse og lager beregnes som følger:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


Computer Data Representation and Number Systems / Computer data repræsentation og talsystemer


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page