DK-Flag Erik Østergaard - Converse Length / Omregn længde Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Linear measure / Længdemål

Enter a number of length in one of the fields in selected group, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for længde i et af felterne i udvalgt gruppe, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

    mile(s) (statute) (mi. (st.)) / Engelske mil (statute)
    kilometre(s) (km.) / kilometer (km)

    yard(s) (yd.) / yard(s) (yd.)
    metre(s) (m.) / meter (m)

    English feet (ft.) / Engelske fod
    metre(s) (m.) / meter (m)

    inch(es) (in.) / Engelske tomme(r)
    metre(s) (m.) / meter (m)


    yard(s) (yd.) / yard(s) (yd.)
    mile(s) (statute) (mi. (st.)) / Engelske mil (statute)

    English feet (ft.) / Engelske fod
    yard(s) (yd.) / yard(s) (yd.)

    English feet (ft.) / Engelske fod
    inch(es) (in.) / Engelske tomme(r)


The metric system / Det metriske system

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


Converse / Omregn


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page