DK-Flag Erik Østergaard - Converse Area / Omregn areal Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Unit of Area / Flademål

Enter a number of area in one of the fields in selected group, then click outside the text box. Use only the period (.) as a valid decimal separator. / Skriv et tal for areal i et af felterne i udvalgt gruppe, klik herefter udenfor tekst boksen. Brug kun punktum (.) som en gyldig decimal separator.

    square mile(s) (statute) (sq. mi. (st.)) / Engelske kvadrat mil (statute)
    square kilometre(s) (sq. km. / km²) / kvadrat kilometer (km²)

    square mile(s) (statute) (sq. mi. (st.)) / Engelske kvadrat mil (statute)
    square metre(s) (sq. m. / m²) / kvadrat meter (m²)

    hectare (ha.) / hektar (ha)
    square kilometre(s) (sq. km. / km²) / kvadrat kilometer (km²)

    hectare (ha.) / hektar (ha)
    square metre(s) (sq. m. / m²) / kvadrat meter (m²)

    acre(s) / acre(s)
    square kilometre(s) (sq. km. / km²) / kvadrat kilometer (km²)

    square yard(s) (sq. yd.) / kvadrat yard(s)
    square metre(s) (sq. m. / m²) / kvadrat meter (m²)

    English square feet (sq. ft.) / Engelske kvadrat fod
    square metre(s) (sq. m. / m²) / kvadrat meter (m²)

    square inch(es) (sq. in.) / Engelske kvadrat tomme(r)
    square metre(s) (sq. m. / m²) / kvadrat meter (m²)


    hectare (ha.) / hektar (ha)
    acre(s) / acre(s)

    English square feet (sq. ft.) / Engelske kvadrat fod
    square yard(s) (sq. yd.) / kvadrat yard(s)

    English square feet (sq. ft.) / Engelske kvadrat fod
    square inch(es) (sq. in.) / Engelske kvadrat tomme(r)


The metric system / Det metriske system

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:

The period (.) is used as decimal separator. / Punktum (.) er brugt som decimal separator.


Converse / Omregn


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page