DK-Flag Erik Østergaard - Show text in 'window status' / Vis tekst i 'window status' Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Show text in 'window status' and clear 'window status' after a while /
Vis tekst i 'window status' og slet 'window status' efter et stykke tid

 

Show text in 'window status' / Vis tekst i 'window status'
   Clear 'window status' after a while / Slet 'window status' efter et stykke tid  

 

Sets the status text in the lower left portion of the status bar. The status bar is one of the few window elements that can be modified once a document has finished loading. Place messages here with care, however: the browser uses this bar to post status information (surprise!), and will overwrite any text currently in the bar with its message. / Indstiller status tekst i nederste venstre del af statuslinjen. Statuslinjen er en af de få vindue elementer, der kan ændres, når et dokument er indlæst. Placer beskeder her med omhu, dog: browseren bruger denne linje til at skrive status information (overraskende nok!), og vil overskrive enhver tekst, der for tiden er i linjen med dens meddelelse.


You can see the JavaScript by using View Source. / Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.


How to allow update of the status bar via script. / Hvordan opdatering af statuslinje via skript tillades.

By allowing update of the status bar via script in Internet Explorer, you will be able to see messages via script in the status bar. You can allow the update of the status bar via script by editing the browser's security settings. / Ved at tillade opdatering af statuslinjen via skript i Internet Explorer, vil du være i stand til at se meddelelser via skript i statuslinjen. Du kan tillade opdateringen af statuslinjen via skript ved at redigere browserens sikkerhedsindstillinger.

Instructions. / Instruktioner.

  1. Launch Internet Explorer. To do so, click "Start," select "All Programs" and click on the "Internet Explorer" shortcut. / Start Internet Explorer. For at gøre dette, klik på "Start", vælg "Alle programmer" og klik på "Internet Explorer" genvejen.
  2. Click the cogwheel icon at the top right of the browser's interface and select "Internet Options." / Klik på ikonet tandhjul øverst til højre i browserens brugerflade, og vælg "Internetindstillinger".
  3. Click the "Security" tab and select "Custom level." / Klik på fanen "Sikkerhed" og vælg "Brugerdefineret niveau".
  4. Scroll down the list of items until you reach the "Allow update of the status bar via script" option. Select "Enable," click "OK" and then click "Yes" to accept the new settings. You will now be able to see messages via script in the status bar. / Rul ned på listen over elementer, indtil du når frem til indstillingen "Tillad opdatering af statuslinje via script". Vælg "Aktivér", klik på "OK" og derefter klik på "Ja" for at acceptere de nye indstillinger. Du vil nu være i stand til at se meddelelser via skript i statuslinjen.

   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page