DK-Flag Erik Østergaard - Facts about Suomi Finland (SF) Go to Home Page
 Finnish Flag Return
  
  
Bottom of This Page

UK-Flag DK-Flag

Suomi Finland

Suomi Finland

The land of a thousand lakes. Where the countryside is pure and undisturbed. Where you can be passing gently countryside, deep forests and beautiful lakes. Where you will also see how nature changes with the seasons: budding spring, flowery summer, colourful autumn and crystal-clear winter.

Helsinki, "the Pearl of the Baltic" and Suomi Finland's capital, is an international city of magnificent architecture - of which the "New Opera" is just one example. If you are interested in books, be sure to visit Akateeminen Kirjakauppa, the largest book store in the North, designed by Alvar Aalto. You might like to relax over a cup of coffee in one of the many cafés in the Kauppatori square. Did you know that the Finns drink more coffee than anyone else in the world - around nine cups a day!

Finnish architecture and design is characterized by natural materials and simple lines. Significant names in the field include the aforementioned Alvar Aalto of course, as well as Eliel Saarinen, who has designed the main railway station in Helsinki, and whose influence lies in Art Nouveau. Others include Kalevala Koru, who designs modern pieces of jewellery which are strongly influenced by Viking culture, and Marimekko, who is known for broad-striped textiles and functionalism.

In Naantali you can visit Mumin World and see the well-loved characters created by author Tove Jansson. Although they are great favourites with children, the Mumins have much to teach us about the way we live and interact.

Finnish children start their musical education at a tender age, which might be one of the reasons that the Finns have so much to offer musically. From the celebrated composer Sibelius to modern names such as the conductor Esa-Pekka Salonen - one musical festival follows hot on the heels of another, covering everything from classical music to rock.

Saunas have a deep-rooted tradition in Finland. They are often to be found on the shores of one of the many lakes, making it easy to pop out for a refreshing dip. There are some 1.2 million saunas in Finland - be on the lookout for the "savusauna" signs, that way you will avoid the newer "electric" version and experience a genuine steam sauna!

De tusinde søers land. Hvor egnene er uberørte og uforstyrede. Hvor du kan passere milde egne, dybe skove og skønne søer. Hvor du også vil se, hvordan naturen skifter med årstiderne: spirende forår, blomstrende sommer, farvestrålende efterår og krystal-klar vinter.

Helsinki/Helsingfors " Østersøens perle" og Suomi Finland's hovedstad er en international by med storslået arkitektur - hvoraf " Ny Opera" kun er et eksempel. Hvis du er interesseret i bøger undlad ikke at besøge Akateeminen Kirjakauppa den største boghandel i Norden tegnet af Alvar Aalto. Du kan måske lide at slappe af over en kop kaffe i en af de mange caféer på Kauppatori torvet. Vidste du, at finnerne drikker mere kaffe end alle andre i verden - omkring ni kopper om dagen!

Finsk arkitektur og design er karakteriseret ved brug af naturmaterialer og enkle linier. Betydningsfulde navne på området indbefatter selvfølgelig den førnævnte Alvar Aalto så vel som Eliel Saarinen, som har tegnet hovedbanegården i Helsinki/Helsingfors, og hvis påvirkning stammer fra Art Nouveau. Andre omfatter Kalevala Koru som designer moderne smykker, som er stærkt påvirket af Vikinge-kulturen, og Marimekko som er kendt for bred-stripede tekstiler og funktionalisme.

I Naantali/Nådendal kan du besøge Mumi-troldenes verden og se de elskede figurer skabt af forfatteren Tove Jansson. Skønt de er børnenes store favoritter, har Mumi-troldene meget at lære os om den måde, vi lever og påvirker hinanden på.

Finske børn påbegynder deres musikalske uddannelse som purunge, hvilket kan være en af grundene til, at finnerne har så meget at tilbyde musikalsk. Fra den fejrede komponist Sibelius til moderne navne såsom dirigenten Esa-Pekka Salonen - den ene musikfestival følger tæt efter den anden, dækkende alting fra klassisk til rock-musik.

Saunaer har en dybt rodfæstet tradition i Finland. De kan ofte findes ved bredden af en af de mange søer, hvilket gør det let at smutte ud for en forfriskende dukkert. Der er omkring 1,2 millioner saunaer i Finland - vær på udkig efter skiltet "savusauna", på denne måde kan du undgå den nyere "elektriske" udgave og opleve en ægte dampsauna!

Notice:

If you want to visit neighbouring countries contact the respective embassies or consulates concerning passport, entry visa and other formalities.

Bemærk:

Hvis du ønsker at besøge nabolande kontakt de respektive ambassader eller konsulater angående pas, indrejsevisum og andre formaliteter.

Back

Back


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page