DK-Flag Erik Østergaard - Facts about Norway (N) Go to Home Page
 Norwegian Flag Return
  
  
Bottom of This Page

UK-Flag DK-Flag

Norway

Norge

The land of contrasts. Where the idyllic meets the wild, and the dramatic counters the tranquil. Where the slopes of the fiords are adorned with the blooming of the apple trees in May, giving way a little further up to winding mountain paths covered in metre-thick snow drifts. Where it is claimed that the locals are born wearing skis - the oldest pair of skis found here was more than 2,600 years old!

The centre of Norway's capital, Oslo, is located on the edge of a fiord, surrounded by mountains and dense forests. The view from "Holmenkollen" is quite magnificent. Pay a visit to the Aker Brygge wharf where you will find shops, restaurants and entertainment, and enjoy a glass of mead on board a viking ship. Oslo has just about everything you would expect from a city, and the nightlife has acquired an excellent reputation in recent years.

It is the fiords which distinguish Norway from the rest of Scandinavia. Long and deep, the fiords wind their way between mountains and the steep countryside, surrounded by sheer cliffs, high waterfalls and beautiful scenery. Comparing with the Grand Canyon would not be off the mark.

Norwegian stave churches are an architectural sight worth seeing. Most were built in the 1200s when paganism began to be replaced by Christianity, as can clearly be seen from the ornamentation. Some 30 of the thousand or so wooden churches which were originally built still stand today. The Gol stave church can be seen at the Norsk Folkemuseum in Oslo, and another interesting stave church is to be found in Borgund.

In 1980, the Norwegian "copper town" Røros was put on UNESCO's list of towns worth preserving as part of the world's cultural heritage. The whole town is a "museum", where you will find well-preserved areas dating back to the 18th century.

Norway's history is peppered with famous individuals who were drawn to the unknown, and whose exploits helped introduce others to art, poetry and music. The explorers Amundsen, Nansen and Heyerdahl lived here as did the composer Grieg, the dramatist Ibsen, the author Sigrid Undset and the expressionist Munch. Pay a visit to Grieghallen in Bergen and enjoy a delightful concert.

Kontrasternes land. Hvor det idylliske møder ødemarken og det opsigtsvækkende modsvarer det rolige. Hvor fjordenes skråninger er prydet med blomstrende æbletræer i maj for lidt højere oppe at give plads til snoede bjergstier dækket med meter-tykke snedriver. Hvor det hævdes, at de indfødte er fødte med ski på - det ældste par ski fundet her var mere end 2.600 år gamle!

Midtpunktet af Norges hovedstad, Oslo, er beliggende ved kanten af en fjord omgivet af bjerge og tætte skove. Udsigten fra "Holmenkollen" er helt storslået. Aflæg et besøg på Aker Brygge kaj hvor du vil finde butikker, restauranter og underholdning og nyd et glas mjød ombord på et vikingeskib. Oslo har næsten alting, som du vil forvente af en by, og nattelivet har erhvervet et fortræffeligt omdømme i de senere år.

Det er fjordene som adskiller Norge fra resten af Skandinavien. Lange og dybe bugter fjordene sig mellem bjerge og egnenes stejle skrænter omgivet af lodrette klipper, høje vandfald og smukke landskaber. Sammenligning med Grand Canyon ville ikke være ved siden af.

Norske stavkirker er en arkitektonisk seværdighed, som er værd at se. De fleste blev bygget i 1200'erne, da hedenskab begyndte at blive erstattet af Kristendommen, som det klart kan ses af udsmykningen. Omtrent 30 trækirker af de tusind eller deromkring som oprindeligt blev bygget står stadig i dag. Gol stavkirken kan ses på Norsk Folkemuseum i Oslo, og en anden interessant stavkirke findes i Borgund.

I 1980 blev Norges "kobber-by" Røros sat på UNESCO's liste over byer, som er værd at bevare som en del af verdens kulturelle arv. Hele byen er et "museum", hvor du vil finde velbevarede områder, som daterer sig tilbage til det 18'tende århundrede.

Norges historie er overdænget med berømte personligheder, som var tiltrukket af det ukendte, og hvis bedrifter hjalp med til at præsentere andre for kunst, poesi og musik. De opdagelsesrejsende Amundsen, Nansen og Heyerdahl boede her ligesom komponisten Grieg, dramatikeren Ibsen, forfatteren Sigrid Undset og ekspressionisten Munch. Aflæg et besøg i Grieghallen i Bergen og nyd en dejlig konsert.

Notice:

If you want to visit neighbouring countries contact the respective embassies or consulates concerning passport, entry visa and other formalities.

Bemærk:

Hvis du ønsker at besøge nabolande kontakt de respektive ambassader eller konsulater angående pas, indrejsevisum og andre formaliteter.

Back

Back


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page