DK-Flag Erik Østergaard - Add Your Useful Links / Tilføj dine brugbare links Go to Home Page
 Add Your Links Return
  
  

If you have any suggestions to other links within my subjects use the form below: / Hvis du har nogle forslag til andre links indenfor mine emner brug formularen nedenfor:

* With moderator - Med ordstyrer *

Privacy / Fortrolighed

 

   

English version This page's possibility based on "FormMail" (a universal WWW form to E-mail gateway) has been disabled by August 1, 2006 due to extensive misuse.

Sorry
Webmaster

   

 

Dansk version Denne sides mulighed baseret på "FormMail" (en universel WWW form til E-mail port) er blevet gjort ubrugbar pr. 1. august 2006 på grund af omfattende misbrug.

Beklager
Webmaster

 

Moderator: / Ordstyrer: Webmaster


On all pages with external links is in the <HEAD></HEAD> section of the page added the code: / På alle sider med eksterne links er i <HEAD></HEAD> sektionen af siden tilføjet koden:

<META NAME="Robots" CONTENT="index,nofollow"></META>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.


Notice / Bemærk:

I only check my e-mail about once a week. / Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.

It's my final decision whether or not I will use "Your Useful Link(s)" on my HomePage. / Det er min endelige beslutning, om jeg vil benytte "dine brugbare Link(s)" på min hjemmeside.

New links will not appear until approved by the moderator. /
Nye links vil ikke kunne ses, før de er godkendte af ordstyreren.

Thank you for your shown interest and for taking some of your time. / Tak for din viste interesse, og for den tid du har brugt.


   Return
   Go to Home Page