DK-Flag Erik Østergaard - Test of how to embed another document within the current HTML document / Test af hvordan man kan integrere et andet dokument i det aktuelle HTML-dokument Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Test of how to embed another document within the current HTML document / Test af hvordan man kan integrere et andet dokument i det aktuelle HTML-dokument

HTML <iframe> Tag / HTML <iframe> Tag

Example / Eksempel

An inline frame is marked up as follows: / En indlejret ramme markeres på følgende måde:


<iframe src="http://www.erikoest.dk/iframe2.htm"></iframe> 

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

...which should show the linked page like this: / ...som skulle vise den linkede side ligesom dette:

 

 

Click one of the links below to change the value of the src attribute in the <iframe> tag. / Klik på et af nedenstående links for at ændre værdien af src attributten i <iframe> tag'et.

URL: 

Set the style of the division (<div>) with the <iframe> tag. Click on one of the buttons below... / Sæt stilen af divisionen (<div>) med <iframe> tag'et. Klik på en af knapperne nedenfor...

Button · Button · Button

Button · Button · Button

+/-


Definition and Usage / Definition og brug

The <iframe> tag specifies an inline frame. / Tag'et <iframe> specificerer en indlejret ramme.

An inline frame is used to embed another document within the current HTML (HyperText Markup Language) document. / En indlejret ramme bruges til at indlejre et andet dokument i det aktuelle HTML (HyperText Markup Language) dokument.

Tips and Notes / Tips og bemærkninger

Tip: To deal with browsers that do not support <iframe>, add a text between the opening <iframe> tag and the closing </iframe> tag. / Tip: For at håndtere browsere, der ikke understøtter <iframe>, tilføj en tekst mellem åbnings <iframe> tag'et og det afsluttende </iframe> tag.

Tip: Use Cascading Style Sheets (CSS) to style the <iframe> tag. / Tip: Brug Cascading Style Sheets (CSS) til at style <iframe> tag'et.

 

HTML <iframe> src Attribute / HTML <iframe> src attribut

Definition and Usage / Definition og brug

The src attribute specifies the address of the document to embed in the <iframe> tag. / Attributten src angiver adressen på det dokument, der skal indlejres i <iframe> tag'et.

 

IFrame src Property / IFrame src egenskab

Definition and Usage / Definition og brug

The src property sets or returns the value of the src attribute in an <iframe> element. / Egenskaben src indstiller eller returnerer værdien af src attributten i et <iframe> element.

The src attribute specifies the URL (Uniform Resource Locator) of the document to show in an <iframe> tag. / Attributten src angiver URL (Uniform Resource Locator) for det dokument, der skal vises i et <iframe> tag.


The source code for the above shown example is: / Kildekoden til det ovenfor viste eksempel er:<div class="align_center_1" name="myIframeDiv1" id="myIframeDiv1">
<iframe class="myIframe1" name="myIframe1" id="myIframe1" src="./iframe2.htm">
 <p style="text-align: left;" align="left">Your browser does not support iframes.&nbsp;/ Din browser underst&oslash;tter ikke iframes.</p>
</iframe>
</div>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

...and a useful JavaScript function to change the <iframe> tag property of the src attribute.
...og en nyttig JavaScript funktion til at ændre <iframe> tag'ets egenskab af src attributten.<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Beginning of JavaScript Applet and hide from old browsers -----

function goIFrame(iFrameIdStr, goLocationStr)
{
 // Function to change the IFrame tag property of the src attribute with JavaScript.
 // Syntax:
 // 'iFrameIdStr': IFrame ID.
 // 'goLocationStr': Go to location (URL).
 //document.getElementById(iFrameIdStr).src=goLocationStr;
 var item = document.getElementById(iFrameIdStr);
 if (item) {
  item.src=goLocationStr;
 }
 return;
}

// - End of JavaScript code and done hiding -->
</SCRIPT>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

The source code for changing the value of the src attribute in the <iframe> tag using plain HTML (no JavaScript) is: / Kildekoden for at ændre værdien af src attributten i <iframe> tag'et ved at bruge almindelig HTML (ingen JavaScript) er:


<a href="findtip.htm" target="myIframe1">Tip: Search: Find on this page / Tip: S&oslash;g: S&oslash;g p&aring; denne side</a>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

The source code for changing the value of the src attribute in the <iframe> tag using JavaScript is: / Kildekoden for at ændre værdien af src attributten i <iframe> tag'et ved at bruge JavaScript er:


<a href="javascript:goIFrame('myIframe1', 'calnhlp.htm');">Calendar Help Page / Kalender Hj&aelig;lp Side</a>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.


A variant / En variant

Another way of how an inline frame can be marked up: / En anden måde, hvorpå en indlejret ramme kan markeres:


<p><iframe style="width: 100%; height: 650px;" width="100%" height="650" frameborder="0" name="myIframe1" id="myIframe1" src="http://www.erikoest.dk/iframe2.htm"></iframe></p>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

 


See the JavaScript by View Source / Se JavaScript'et via Vis Kilde

You can see the JavaScript by using View Source. / Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page