DK-Flag Erik Østergaard - Home Button / Startside knap Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Home Button / Startside knap

How you can go to the Internet browser's indexed 'Home Page' location (URL) /
Hvordan man kan gå til Internet browserens indstillede 'Startside' plads (URL)

 

Keyboard Shortcut / Tastaturgenvej

In an Internet browser as for example 'Microsoft Internet Explorer' you can press the 'Home' button or use the shortcut key (hotkey) 'Alt+Home' in order to go to the indexed 'Home Page'. / I en Internet browser som for eksempel 'Microsoft Internet Explorer' kan man trykke på 'Startside' ('Hjem') knappen eller bruge genvejstasten 'Alt+Home' for at gå til den indstillede 'Startside'.

 

Other Possibilities / Andre muligheder

- or you can use JavaScript (JScript) and a navigation link in the shape of... / - eller man kan bruge JavaScript (JScript) og et navigationslink i form af...

 

Home Home / Startside

 

Works with: Microsoft Internet Explorer and Netscape 4.0+. / Virker med: Microsoft Internet Explorer og Netscape 4.0+.

You can see the JavaScript by using View Source. / Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.


Subject to change without notice.   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page