DK-Flag Erik Østergaard - Frames and JavaScript Information / Rammer (frames) og JavaScript oplysninger Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Frames and JavaScript Information /
Rammer (frames) og JavaScript oplysninger


Search engines and frames - version #1 / Søgemaskiner og rammer (frames) - version #1

Some search engines will index and link to your subcontents frames documents instead of to your main frame set up document. / Nogle søgemaskiner vil indeksere og linke til dine under-indholds dokument-rammer (frames) i stedet for til din hoved ramme (frame) opsætnings-dokument.

To correct this insert this code in the <HEAD></HEAD> section of your subcontent frame document. / For at rette dette indsæt denne kode i <HEAD></HEAD> sektionen af dit under-indhold dokument-ramme (frame).

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Beginning of JavaScript Applet and hide from old browsers -----

if( self == top )
{
 top.location = "./file.htm";
}

// - End of JavaScript code and done hiding -->
</SCRIPT>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

where "./file.htm" is the name and location URL (Uniform Resource Locator) of your main frame set up document. / hvor "./file.htm" er navnet og placering URL (Uniform Resource Locator) på din hoved ramme (frame) opsætnings-dokument.


Search engines and frames - version #2 / Søgemaskiner og rammer (frames) - version #2

Some search engines will index and link to your subcontents frames documents instead of to your main frame set up document. / Nogle søgemaskiner vil indeksere og linke til dine under-indholds dokument-rammer (frames) i stedet for til din hoved ramme (frame) opsætnings-dokument.

To correct this insert this code in the <HEAD></HEAD> section of your subcontent frame document. / For at rette dette indsæt denne kode i <HEAD></HEAD> sektionen af dit under-indhold dokument-ramme (frame).

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Beginning of JavaScript Applet and hide from old browsers -----

function frameThis()
{
 var loc_file = "./file.htm";
 // FIRST LOOP - Browsers that support 'top.location'.
 if (top.location) {
   if (self == top) top.location = loc_file;
 } else {
 // SECOND LOOP - Browsers that don't support 'top.location'.
 if (parent.location) {
   if (parent.location != loc_file) parent.location = loc_file;
 }
 }
 return;
}

// - End of JavaScript code and done hiding -->
</SCRIPT>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

where "./file.htm" is the name and location URL (Uniform Resource Locator) of your main frame set up document. / hvor "./file.htm" er navnet og placering URL (Uniform Resource Locator) på din hoved ramme (frame) opsætnings-dokument.

And insert this code in the <BODY> tag of your document. / Og indsæt denne kode i <BODY> tag'get af dit dokument.

<BODY onload="frameThis();">

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

Or insert this code in the <BODY> tag of your document if you want a little delay before it executes. / Eller indsæt denne kode i <BODY> tag'get af dit dokument, hvis du ønsker en lille forsinkelse før den udføres.

<BODY onLoad="window.setTimeout('frameThis();',1000)">

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.


Automatic releases your site from a referral site - version #1 / Automatisk bryd din side ud fra en side, som viser din side - version #1

If a web site show you page inside their frames then use JavaScript to release your page. / Hvis en hjemmeside viser din side indeni deres rammer (frames), så brug JavaScript for at bryde din side ud.

Insert this code in the <HEAD></HEAD> section of your document. / Indsæt denne kode i <HEAD></HEAD> sektionen af dit dokument.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Beginning of JavaScript Applet and hide from old browsers -----

function checkFrame()
{
 if(self!=top)top.location=self.location;
}

// - End of JavaScript code and done hiding -->
</SCRIPT>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

And insert this code in the <BODY> tag of your document. / Og indsæt denne kode i <BODY> tag'get af dit dokument.

<BODY onload="checkFrame();">

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

Or insert this code in the <BODY> tag of your document if you want a little delay before it executes. / Eller indsæt denne kode i <BODY> tag'get af dit dokument, hvis du ønsker en lille forsinkelse før den udføres.

<BODY onLoad="window.setTimeout('checkFrame();',1000)">

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.


Automatic releases your site from a referral site - version #2 / Automatisk bryd din side ud fra en side, som viser din side - version #2

If a web site show you page inside their frames then use JavaScript to release your page. / Hvis en hjemmeside viser din side indeni deres rammer (frames), så brug JavaScript for at bryde din side ud.

Insert this code in the <HEAD></HEAD> section of your document. / Indsæt denne kode i <HEAD></HEAD> sektionen af dit dokument.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Beginning of JavaScript Applet and hide from old browsers -----

if(top.frames.length!=0)
{
 top.location=self.document.location;
}

// - End of JavaScript code and done hiding -->
</SCRIPT>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.


Manual releases your site from a referral site / Manuel bryd din side ud fra en side, som viser din side

If a web site show you page inside their frames then give you visitors a chance to release themselves. / Hvis en hjemmeside viser din side indeni deres rammer (frames), så giv dine besøgende en chance for at bryde ud.

Insert this code in the <HEAD></HEAD> section of your document. / Indsæt denne kode i <HEAD></HEAD> sektionen af dit dokument.

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Beginning of JavaScript Applet and hide from old browsers -----

function reloadMe()
{
 var loc_file = "http://www.erikoest.dk/fandjsi.htm";
 top.location = loc_file;
 return;
}

// - End of JavaScript code and done hiding -->
</SCRIPT>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

where "http://www.erikoest.dk/fandjsi.htm" is the name and full URL (Uniform Resource Locator) of your document. / hvor "http://www.erikoest.dk/fandjsi.htm" er navnet og fuld URL (Uniform Resource Locator) på dit dokument.

And insert this code in the <BODY></BODY> section of your document. / Og indsæt denne kode i <BODY></BODY> sektionen af dit dokument.

<P ALIGN="LEFT">
To release yourself from a referral site: <A HREF="javascript:reloadMe()" onmouseover="window.status=' Reload Page! ' ;return true" onmouseout="window.status=' ' ;return true">Click here!</A><BR>
Hvis denne side vises i en ramme (frame), s&aring; bryd ud. <A HREF="javascript:reloadMe()" onmouseover="window.status=' Reload Page! ' ;return true" onmouseout="window.status=' ' ;return true">Klik her!</A><BR>
</P>

Conventions used for: Source code syntax highlighting. / Regler brugt til: Kildekode syntaks fremhævning.

When you have done this the result would look like this. / Når du har gjort dette, vil resultatet se således ud.

To release yourself from a referral site: Click here!
Hvis denne side vises i en ramme (frame), så bryd ud. Klik her!


Miscellaneous / Diverse

JavaScript "NOSCRIPT" tag and "FRAMES" / JavaScript "NOSCRIPT" tag og "FRAMES"

A <NOSCRIPT>alternate_content</NOSCRIPT> tag which presents alternative content for browsers that do not support or run scripts must in a <FRAMESET>frames</FRAMESET> definition document which defines a set of frames making up the current document be placed in one of the frame contents documents. / Et <NOSCRIPT>alternativ_indhold</NOSCRIPT> tag, som fremviser alternativ indhold til browsere som ikke understøtter eller kører scripts, skal i et <FRAMESET>frames</FRAMESET> definitions dokument, som definerer et sæt af frames (rammer), som udgør det gældende dokument, være placeret i et af frame (ramme) indholds dokumenterne.


Conclusion / Afslutning

Did you not find the JavaScript code you were looking for on this pages subject "Frames and JavaScript" then perhaps you has now been inspired to make your own JavaScript code solution? If so, you are welcome to send me an email with your JavaScript code solution and a short description of what problem it is the solution for and perhaps also the URL (Uniform Resource Locator) to the page where you have used your solution. / Fandt du ikke JavaScript koden, som du så efter på denne sides emne "Rammer (frames) og JavaScript", så måske er du nu blevet inspireret til at lave din egen JavaScript kode løsning? Hvis det er tilfældet, er du velkommen til at sende mig en e-mail med din JavaScript kode løsning, og en kort beskrivelse af hvilket problem den er løsningen på, og måske også URL'en (Uniform Resource Locator'en) til den side hvor du har brugt din løsning.


Subject to change without notice.   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page