DK-Flag Erik Østergaard - E-Mail Contact / E-Mail kontakt Go to Home Page
 E-mail Return
  
  

E-Mail to Erik Østergaard / E-Mail til Erik Østergaard

Privacy / Fortrolighed

English version  Instructions for sending me an e-mail is opening in a Pop Up window by pressing the button below.

Dansk version  Instruktioner for at sende mig en e-mail åbnes i et Pop Up vindue ved at trykke på knappen nedenfor.

No spam

Send Mail

Notice / Bemærk:

I only check my e-mail about once a week. / Jeg tjekker kun min e-mail cirka en gang om ugen.

 

  No spam

English version I hate Spam. No disrespect to the canned meat product. But total disrespect to unsolicited junk e-mails that litters and clogs up the mailboxes of nice people. Spam and virus messages are almost invariably forged so as to appear to be "from" an unrelated third party. I have personally received e-mails appearing to be from myself with spam! I don't like receiving it, and I will never, ever be the one to pass it on. Any information you give to me stays with me. I will not use your contact info for any other purpose other than to stay in touch with you. And that's only if you've contacted me to contact you.

Privacy

No spam  

Dansk version Jeg hader Spam. Ingen respektløshed over for kød-produktet i dåse. Men fuldstændig respektløshed over for uopfordret værdiløse e-mails som laver roderi i, og fylder op i, pæne folks postkasser. Spam og virus meddelelser er næsten uvægerlig forfalsket, således at de fremtræder, som om de er "fra" en ikke beslægtet tredjemand. Jeg har personligt modtaget e-mails fremtrædende som værende fra mig selv med spam! Jeg bryder mig ikke om at modtage det, og jeg vil aldrig nogensinde være den, som sender det videre. Enhver oplysning, som du giver til mig, bliver hos mig. Jeg vil ikke bruge dine kontakt-oplysninger til nogen som helst andre formål end at holde forbindelsen med dig. Og det er kun, hvis du har kontaktet mig, for at jeg skal kontakte dig.

Fortrolighed

 

Spam (English word): / Spam (engelsk ord):
Actual trades mark for a tinned ham, from the 1930th manufactured by the American company Hormel; the word is a contraction of English spiced ham. Applies in particular as Internet slang used for unsolicited sending out E-Mails to many and often unknown recipients at the same time, frequently as part of marketing. / Egentlig varemærke for en dåseskinke, fra 1930'erne fremstillet af den amerikanske virksomhed Hormel; ordet er en sammentrækning af engelsk spiced ham, dvs. krydret skinke. Anvendes især som internetslang for uopfordret udsendelse af E-Mails til mange og ofte ukendte modtagere på én gang, hyppigst som led i markedsføring.

   Return
   Go to Home Page