DK-Flag Erik Østergaard - Identify VBScript Errors Go to Home Page
 Script error Return
  
  
Bottom of This Page

Obsolete / Forældet

Obsolete: VBScript is no longer supported in Internet Explorer IE11+. / Forældet: VBScript er ikke længere understøttet i Internet Explorer IE11+.

Identify VBScript Errors / Identificere VBScript fejl

VBScript (Visual Basic Script) Err Object Raise Method using the Err object properties Number and Description.

Identify Visual Basic Scripting Errors / Identificere Visual Basic skript fejl

Description: Identifies the VBScript error that is specified by the user (and validates the user's input). / Beskrivelse: Identificerer VBScript fejlen, som er angivet af brugeren (og validerer brugerens input).

 

Type an Error Number: / Indtast et fejl-nummer:

 

What Is VBScript? / Hvad er VBScript?

Microsoft Visual Basic, Scripting Edition, most commonly referred to as VBScript. / Microsoft Visual Basic Scripting Edition, almindeligvis benævnt VBScript.

VBScript is a subset of the popular Visual Basic development language. Because of its close link to Visual Basic, VBScript can be easily learned by current Visual Basic programmers. VBScript was developed by Microsoft to provide active scripting on the Web page. Besides being a subset of Visual Basic, VBScript is interpreted at run time. This means that the code can only be used with a browser or other application that knows how to interpret VBScript. / VBScript er en delmængde af det populære Visual Basic udviklingssprog. På grund af sin nære tilknytning til Visual Basic, kan VBScript nemt læres af nuværende Visual Basic programmører. VBScript er udviklet af Microsoft til at stille et aktivt skript til rådighed på websiden. Udover at være en delmængde af Visual Basic, fortolkes VBScript ved afviklingen. Det betyder, at koden kun kan bruges med en browser eller et andet program, som ved, hvordan man fortolker VBScript.

Differences Between VBScript and Visual Basic. / Forskelle mellem VBScript og Visual Basic.

Because of the design of VBScript, there are some Visual Basic elements that are not needed when working with VBScript. It is also important to note that VBScript does not use any of the $ functions found in Visual Basic. / På grund af udformningen af VBScript, er der nogle Visual Basic elementer, der ikke er behov for, når man arbejder med VBScript. Det er også vigtigt at bemærke, at VBScript ikke bruger nogen af de $ funktioner, som findes i Visual Basic.

Acquiring VBScript. / Erhverve VBScript.

To view Web pages that contain VBScript code you must have a browser installed that supports this. Microsoft is distributing VBScript with Internet Explorer (browser) - if you do not currently have a browser that supports VBScript. / Hvis man vil se websider, der indeholder VBScript kode, skal man have en browser installeret, som understøtter dette. Microsoft distribuerer VBScript med Internet Explorer (browser) - hvis man i øjeblikket ikke har en browser, der understøtter VBScript.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page