DK-Flag Erik Østergaard - Trash Can / Skraldebøtte Go to Home Page
   Return
  
  
Garbage can / Skraldebøtte Bottom of This Page

 

To be, or not to be: that is the question. /
At være eller ikke være, det er spørgsmålet.
Shakespeare (Born / Født1564 - Died / Død1616); Hamlet 3,1; 1602
has inspired to... / har inspireret til...
Trash, or not trash: that is the question. /
Affald eller ikke affald, det er spørgsmålet.

Question: / Spørgsmål:
Is / trash? Trash Can / Skraldebøtte
Er affald?
Answer: / Svar:

 


Trash Can / Skraldebøtte

General description / Generel beskrivelse

Please fill in the question and click on the "Trash Can" picture to get the answer to your question. / Udfyld venligst spørgsmålet og klik på "Skraldebøtte" billedet for at få svaret på dit spørgsmål.

The answer to your question is generated using a "Random Number Generator (RNG)"Smiley. / Svaret på dit spørgsmål er genereret ved hjælp af en "Tilfældige tal generator"Smiley.

This script gives the user the possibility of generating a random answer to a question at a time (by every push of the button). / Dette script giver brugeren mulighed for at generere et tilfældigt svar på et spørgsmål ad gangen (ved hvert tryk på knappen).

Random: 1. Proceeding, made, or occurring without definite aim, purpose, or reason: the random selection of numbers. 2. Statistics. Of or characterizing a process of selection in which each item of a set has an equal probability of being chosen. / Tilfældig: 1. Procedure, gjort, eller som sker uden bestemt mål, formål, eller grund: den tilfældige udvælgelse af numre. 2. Statistik. Af eller kendetegnende en udvælgelsesproces, hvor hver enkelt af en gruppe har en lige stor sandsynlighed for at blive valgt.

Technical description / Teknisk beskrivelse

This is a demonstration "Trash Can" (question/answer) script implemented in JavaScript. You must have a JavaScript-capable browser for this to work. / Dette er en demonstrations "Skraldebøtte" (spørgsmål/svar) script implementeret i JavaScript. Du skal benytte en JavaScript-kompatibel browser for at dette virker.

For more information about the "Random Number Generator" (RNG) script implemented in JavaScript follow one of the links below. / For yderligere oplysninger om "Random Number Generator" (RNG) ("Tilfældige tal generator") scriptet implementeret i JavaScript følg et af linkene nedenfor.

You can see the JavaScript by using View Source. / Man kan se JavaScript'et ved at bruge Vis Kilde.

See also... / Se også...


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page