DK-Flag Erik Østergaard - Tic Tac Toe / Kryds og bolle Go to Home Page
 Tic Tac Toe Return
  
Tic Tac Toe Bottom of This Page

TIC TAC TOE / Kryds og bolle

Click on the button next to each box to make a move - and wait... /
Klik på knappen ved siden af hver rubrik for at udføre et træk - og vent...
Message:       Difficulty: 

Oh! Did your boss come back - runReturn  Åh! Kom din chef tilbage - løbRetur


TIC TAC TOE / Kryds og bolle

Click on the button next to each box to make a move - and wait while computer calculates its next move. / Klik på knappen ved siden af hver rubrik for at udføre et træk - og vent medens computeren beregner dens næste træk.

Computer plays "O". You play "X". / Computer spiller "O". Du spiller "X".

Each square is numbered starting in row one with number "0" and continue from left to right. The bottom right-hand square has like this number "8". / Hvert felt er nummereret begyndende i række et med nummer "0" og fortsætter fra venstre mod højre. Det nederste felt til højre har således nummer "8".

"Message" shows messages from the computer. / "Message" viser beskeder fra computeren.

"Difficulty" allows you to select difficulty. / "Difficulty" tillader dig at vælge sværhed.

"Computer Goes First" the computer makes the first move. / "Computer Goes First" computeren trækker først.

"Restart" resets to play again. / "Restart" nulstiller for fornyet spil.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page