»Champagne Galop«
eller
Champagnevise
(Når dit humør er gråt)

Melodi: Champagne Galop

Champagnevise fra 2 akts vaudevillen "Hr. Grylle og hans Viser". Opført første gang på Casino, København i efteråret 1852. /
Champagnevise from the 2 act vaudeville "Hr. Grylle og hans Viser". First performance at Casino, Copenhagen in the autumn of 1852.

Tekst: Erik Bøgh

Noder: Champagne Galop

Lyd Klik på knappen for at lytte til Champagne Galop !

Naar Dit Humeur er graat,
Og Modet bankerot,
Og Veiret trist og vaadt,
Og tykt og koldt og raat -
Naar Verden er bigot,
Og finder Dig for flot,
Og naar Du nævnes blot
Rebel og Sansculot -
Naar Rykkernes Complot
Slaae Leir omkring Dit Slot,
Og Du er alt saa smaat
Belavet paa Cachot -
Naar Du en Kurv har faa't,
Og derfor som Peer Tot
Maa staae til Skam og Spot
Og tage Alt for Godt -
Rask! - Lad da Champagnen smelde!
Hele Flasken skal Du helde
Ned i Dit blesseerte Hjerte -
Det vil lindre al Din Smerte.
          Føler Du
          Ej endnu
Bedring, maa Du strax
Ha'e en Flaske til af samme Slags.
          Du skal see,
          En, to, tre,
Er Du ved Humeur;
Hele Verden faaer en ny Couleur
Syng med!
          Føler Du
          Ej endnu
Bedring, maa Du strax
Ha'e en Flaske til af samme Slags.
          Du skal see,
          En, to, tre,
Er Du ved Humeur;
Hele Verden faaer en ny Couleur.

Thi Champagnen kan forjage
Hver en Sygdom, hver en Plage;
Den kan slukke Elskovsflammer,
Den fordriver Katzenjammer,
Den curerer strax for Hikken,
Den kan hjelpe mod Coliken,
Ja saagar imod Critiken -
Skaal!
Derfor lad os klinke - lad os drikke
Skaal paa Skaal, og standse vil vi ikke,
Før in dulci jubilo vi ligge
          Rundt heromkring.
Kling, klingeli, klingeli, kling.
Derfor lad os klinke - lad os drikke
Skaal paa Skaal, og standse vil vi ikke,
Før in dulci jubilo vi ligge
          Rundt heromkring.
Kling, klingeli, klingeli, kling.

Fra bogen "H. C. Lumbye og hans Samtid. Godtfred Skjerne. J. L. Lybeckers Forlag, København. 1912" side 157-158 og bogen "H. C. Lumbye og hans Samtid. Anden gennemsete og forøgede Udgave. Godtfred Skjerne. H. Hagerup's Forlag, København. 1946" side 177-179. /
From the book "H. C. Lumbye og hans Samtid. Godtfred Skjerne. J. L. Lybeckers Forlag, København. 1912" page 157-158 and the book "H. C. Lumbye og hans Samtid. Anden gennemsete og forøgede Udgave. Godtfred Skjerne. H. Hagerup's Forlag, København. 1946" page 177-179.


Champagne Galop (Champagner Galop)

Melodi / Tune: Hans Christian Lumbye 1845, Dirigent og komponist (Born / Født2. maj 1810 - Died / Død20. marts 1874) / Conductor and composer (Born / FødtMay 2, 1810 - Died / DødMarch 20, 1874).
Tekst / Words: Ingen / None.

Opført første gang 22. august 1845 i Tivoli, København. / First performance August 22, 1845 in the Tivoli Gardens, Copenhagen.

Brugt som melodi til forskellige viser. Her i Erik Bøghs »Champagne Galop« eller "Champagnevise". / Used as tune at different ditties. Here in Erik Bøgh's »Champagne Galop« eller "Champagnevise".


»Champagne Galop« eller Champagnevise (Når dit humør er gråt)

Melodi / Tune: Hans Christian Lumbye 1845, Dirigent og komponist (Born / Født2. maj 1810 - Died / Død20. marts 1874) / Conductor and composer (Born / FødtMay 2, 1810 - Died / DødMarch 20, 1874).
Tekst / Words: Erik Nicolai Bøgh 1852, Forfatter og teatermand (Born / Født17. januar 1822 - Died / Død17. august 1899) / Author and person connected with the stage (Born / FødtJanuary 17, 1822 - Died / DødAugust 17, 1899).

Champagnevise fra 2 akts vaudevillen "Hr. Grylle og hans Viser". Opført første gang på Casino, København i efteråret 1852. Visen forekommer i en scene af første Akt. / Champagnevise from the 2 act vaudeville "Hr. Grylle og hans Viser". First performance at Casino, Copenhagen in the autumn of 1852. The ditty can be found in a scene of first act.

Back