DK-Flag Erik Østergaard - Converse Salary / Omregn løn Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Converse monthly salary to hourly rate or reverse / Omregn månedsløn til timeløn eller omvendt

Monthly salary <<-->> Hourly rate /
Månedsløn <<-->> Timeløn
Based on a /
Baseret på en
-hour working week. /
timers arbejdsuge.

Monthly salary: /
Månedsløn:
corresponds approximate to /
svarer omtrentlig til
Hourly rate: /
Timeløn:
Enter a whole number (integer) greater than 0 in one of the fields, and then click on the "Calculate / Beregn" button. /
Indtast et helt tal større end 0 i et af felterne, og tryk så på "Calculate / Beregn" knappen.
 
 
The calculation is only intended as a guide. /
Beregningen er kun vejledende.

The calculations is based on: / Beregningerne er baseret på:


Applied formulas: / Anvendte formler:

MS --> HR:     (MS x 12) / (WW x 52) = HR

HR --> MS:     (HR x (WW x 52)) / (12) = MS


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page