DK-Flag Erik Østergaard - Ringtones / Ringetoner Go to Home Page
 Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon Return
  
  
Bottom of This Page

Ringtones / Ringetoner

Add Custom Ringtones and/or Custom Alarm Clock (Alarm) Tones to your Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) or Smartphone. / Tilføj Brugerdefinerede Ringetoner og/eller Brugerdefinerede Vækkeur (Alarm) Toner til din Mobiltelefon eller Smartphone.

- specially selected for the hearing impaired or persons with hard of hearing. / - specielt udvalgt for hørehæmmede eller til personer med dårlig/nedsat hørelse.

How to... / Hvordan...

Download the file - on your PC. Do not click on the file link, instead right click on it and choose Save as. / Download filen - på ens pc. Klik ikke på fil linket, i stedet højreklik på linket og vælg Gem som.

Then you have to transfer (copy) the file from your computer to your phone ringtone folder where it stores your custom ringtones. / Så er du nødt til at overføre (kopiere) filen fra din computer til din telefon ringetone mappe, hvor den gemmer dine brugerdefinerede ringetoner.

In some cases you can directly download the file in your mobile and save it in your phone ringtone folder. / I nogle tilfælde kan du direkte downloade filen i din mobiltelefon, og gemme den i telefonen ringetone mappe.

How to do this consult your device's manual. / Hvordan du gør dette konsulter din enheds manual.

 

File(s)
  Filename Size in Bytes With music / Med noder Total Type Description of file
Alarm clock / VækkeurBell / Klokke
atl.m4r 1.383.293   00:00:24 Stereo Alarm Tone loud [ringtone for hearing impaired] / Alarmtone høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: iPhone Ringtone (After download rename the file to: Alarm Tone loud / Efter download omdøb filen til: Alarm Tone loud)
atl.mp3 390.424   00:00:24 Stereo Alarm Tone loud [ringtone for hearing impaired] / Alarmtone høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Android phone Ringtone (After download rename the file to: Alarm Tone loud / Efter download omdøb filen til: Alarm Tone loud)
atl.wav 4.303.976   00:00:24 Stereo Alarm Tone loud [ringtone for hearing impaired] / Alarmtone høj [ringetone til hørehæmmede] (After download rename the file to: Alarm Tone loud / Efter download omdøb filen til: Alarm Tone loud)
atl.wma 417.437   00:00:24 Stereo Alarm Tone loud [ringtone for hearing impaired] / Alarmtone høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Microsoft Lumia Windows Smartphone Ringtone (After download rename the file to: Alarm Tone loud / Efter download omdøb filen til: Alarm Tone loud)
InfoBell / Klokke
nel.m4r 69.590   00:00:01 Stereo Notify Email loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér Email høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: iPhone Ringtone (After download rename the file to: Notify Email loud / Efter download omdøb filen til: Notify Email loud)
nel.mp3 23.197   00:00:01 Stereo Notify Email loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér Email høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Android phone Ringtone (After download rename the file to: Notify Email loud / Efter download omdøb filen til: Notify Email loud)
nel.wav 161.876   00:00:01 Stereo Notify Email loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér Email høj [ringetone til hørehæmmede] (After download rename the file to: Notify Email loud / Efter download omdøb filen til: Notify Email loud)
nel.wma 17.237   00:00:01 Stereo Notify Email loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér Email høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Microsoft Lumia Windows Smartphone Ringtone (After download rename the file to: Notify Email loud / Efter download omdøb filen til: Notify Email loud)
InfoBell / Klokke
nmsl.m4r 75.207   00:00:01 Stereo Notify Messaging SMS loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér Meddelelser SMS høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: iPhone Ringtone (After download rename the file to: Notify Messaging SMS loud / Efter download omdøb filen til: Notify Messaging SMS loud)
nmsl.mp3 24.451   00:00:01 Stereo Notify Messaging SMS loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér Meddelelser SMS høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Android phone Ringtone (After download rename the file to: Notify Messaging SMS loud / Efter download omdøb filen til: Notify Messaging SMS loud)
nmsl.wav 171.424   00:00:01 Stereo Notify Messaging SMS loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér Meddelelser SMS høj [ringetone til hørehæmmede] (After download rename the file to: Notify Messaging SMS loud / Efter download omdøb filen til: Notify Messaging SMS loud)
nmsl.wma 17.237   00:00:01 Stereo Notify Messaging SMS loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér Meddelelser SMS høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Microsoft Lumia Windows Smartphone Ringtone (After download rename the file to: Notify Messaging SMS loud / Efter download omdøb filen til: Notify Messaging SMS loud)
InfoBell / Klokke
nsgl.m4r 81.729   00:00:02 Stereo Notify System Generic loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér System Generisk høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: iPhone Ringtone (After download rename the file to: Notify System Generic loud / Efter download omdøb filen til: Notify System Generic loud)
nsgl.mp3 27.585   00:00:02 Stereo Notify System Generic loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér System Generisk høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Android phone Ringtone (After download rename the file to: Notify System Generic loud / Efter download omdøb filen til: Notify System Generic loud)
nsgl.wav 193.940   00:00:02 Stereo Notify System Generic loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér System Generisk høj [ringetone til hørehæmmede] (After download rename the file to: Notify System Generic loud / Efter download omdøb filen til: Notify System Generic loud)
nsgl.wma 18.755   00:00:02 Stereo Notify System Generic loud [ringtone for hearing impaired] / Advisér System Generisk høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Microsoft Lumia Windows Smartphone Ringtone (After download rename the file to: Notify System Generic loud / Efter download omdøb filen til: Notify System Generic loud)
Telephone / TelefonBell / Klokke
opl.m4r 538.686   00:00:28 Stereo Office Phone loud [ringtone for hearing impaired] / Kontortelefon høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: iPhone Ringtone (After download rename the file to: Office Phone loud / Efter download omdøb filen til: Office Phone loud)
opl.mp3 448.887   00:00:28 Stereo Office Phone loud [ringtone for hearing impaired] / Kontortelefon høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Android phone Ringtone (After download rename the file to: Office Phone loud / Efter download omdøb filen til: Office Phone loud)
opl.wav 4.939.854   00:00:28 Stereo Office Phone loud [ringtone for hearing impaired] / Kontortelefon høj [ringetone til hørehæmmede] (After download rename the file to: Office Phone loud / Efter download omdøb filen til: Office Phone loud)
opl.wma 483.744   00:00:28 Stereo Office Phone loud [ringtone for hearing impaired] / Kontortelefon høj [ringetone til hørehæmmede]Mobile (portable) telephone (Cellular telephone) / Mobiltelefon: Microsoft Lumia Windows Smartphone Ringtone (After download rename the file to: Office Phone loud / Efter download omdøb filen til: Office Phone loud)

Note: Rest your mouse pointer in the table on the desired
'column heading' and read the text in the appearing
"Screen Tip Box" for an explanation in greater detail
of the used abbreviation or read the status line. /

Note: Hvil din muse-markør i tabellen på den ønskede
'kolonne-overskrift' og læs teksten i den fremkomne
"Skærm Tip Boks" for en uddybning
af den brugte forkortelse eller læs statuslinien.

The period (.) is used as 1000 separator. The comma (,) is used as decimal separator. /

Punktum (.) er brugt som 1000 separator. Komma (,) er brugt som decimal separator.

Type:
Stereo: The reproduction or recording of two of more channels, where the position of discrete left and right sounds can be determined.
Mono: Mono (derived from "Monophonic") means that there's only a single sound source, or the signal came from a single sound source. /

Type:
Stereo: Gengivelsen eller optagelsen af to af flere kanaler, hvor positionen af adskilt venstre og højre lyde kan bestemmes.
Mono: Mono (stammende fra "Monophonic") betyder, at der er kun en enkelt lydkilde, eller signalet kom fra en enkelt lydkilde.

 


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page