DK-Flag Erik Østergaard - Magic Square - 5 / Magisk kvadrat - 5 Go to Home Page
   Return
  
  
Magic Square - 3 / Magisk kvadrat - 3
Magic Square - 4 / Magisk kvadrat - 4
Bottom of This Page

Magic Square - 5 / Magisk kvadrat - 5

Fill in the squares with one of each of the numbers from 1 to 25 so that the sum of the numbers in any row, column, or diagonal is the same. /
Udfyld kvadraterne med et af hver af tallene fra 1 til 25 således at summen af tallene i hver række, kolonne eller diagonal er den samme.

Message / Besked: 

   

Oh! Did your boss come back - runReturn  Åh! Kom din chef tilbage - løbRetur


Magic Square - 5 / Magisk kvadrat - 5

Fill in the squares with one of each of the numbers from 1 to 25 so that the sum of the numbers in any row, column, or diagonal is the same. / Udfyld kvadraterne med et af hver af tallene fra 1 til 25 således at summen af tallene i hver række, kolonne eller diagonal er den samme.

Click on the button "Calculate / Beregn" when your are ready - and wait while computer calculates the result. / Klik på knappen "Calculate / Beregn" når du er færdig - og vent medens computeren beregner resultatet.

"Message / Besked" shows messages from the computer. / "Message / Besked" viser beskeder fra computeren.

"Restart / Genstart" resets to play again. / "Restart / Genstart" nulstiller for fornyet spil.

"Solution / Løsning" shows the sum of the Magic Square, and if you want you can see an example of a correct completed Magic Square. Other solutions can be correct too. / "Solution / Løsning" viser det magiske kvadrats sum, og hvis du ønsker det, kan du se et eksempel på et rigtigt udfyldt magisk kvadrat. Der findes også andre løsninger, som er rigtige.

Magic square: a square containing integers usually from 1 to n² arranged in an equal number of n rows and n columns so that the sum of the integers in any row, column, or diagonal is the same. Magic square's played an important part in medieval magic where each planet had its own magic square. The first known magic square from the recent times containing the numbers from 1 to 16 in 4 rows and 4 columns is found on the German painter and graphics artist Albrecht Dürers (Born / Født1471 in Nürnberg - Died / Død1528) copperplate "The Melancholy and the Knight". This magic square was chosen by the artist because the two middle numbers at the bottom row: 15, 14 indicates the year for the creation of the copperplate. / Magisk kvadrat: opstilling af de hele tal som regel fra 1 til n² i et kvadrat med n rækker og n søjler, således at man får samme sum, hvadenten man tager summen af en række (vandret), en søjle (lodret) eller langs en diagonal. Magiske kvadrater spillede en stor rolle i middelalderlig magi, hvor hver planet havde sit magiske kvadrat. Det første kendte magiske kvadrat fra den nyere tid indeholdende tallene fra 1 til 16 i 4 rækker og 4 søjler findes på den tyske maler og grafiker Albrecht Dürers (Born / Født1471 i Nürnberg - Died / Død1528) kobberstik "Melankolien og Ridderen". Dette magiske kvadrat var valgt af kunstneren, fordi de to midterste tal i den nederste linie: 15, 14 angiver årstallet for kobberstikkets tilblivelse.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page