DK-Flag Erik Østergaard - Fredman (på svensk) / Fredman (in Swedish) Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Index till Fredman (på svenska) /
Index of Fredman (in Swedish)

Fredmans epistlar & sånger av /
Fredman's Epistles & Songs by

Carl Michael Bellman

Svensk diktare (Born / Født / Född4 februari 1740 - Died / Død / Död11 februari 1795) /
Swedish poet (Born / Født / FöddFebruary 4, 1740 - Died / Død / DödFebruary 11, 1795)

epis'tel substantiv episteln epistlar:
1 (långt) brev <vanligen skämtsamt>: hon skrev epistlar som lästes högt av mottagarna
   · ursprungligen om apostlabrev i Nya testamentet
   · även om dikt som tänks vara skriven i brevform: Fredmans epistlar
2 bibeltext som läses före evangeliet vid högmässa
sång substantiv sången sånger:
1 knappast pluralis det att sjunga: sångartist; sångkunnig; sånglektion; sånglärare; allsång; körsång; solosång; de har sång på schemat
   · även med tonvikt på resultatet: psalmsång; lyssna på barnens sång; sången steg mot himlen; brista ut i sång; näktergalens sång hördes i kvällen
   · även utvidgat om ljud som på något sätt liknar sång: maskinernas sång; stormens sång
2 stycke avsett att sjungas <jämför låt>: sångbok; sångcykel; sångtext; vaggsång; han stämde upp en melankolisk sång; de sjöng en sång av Evert Taube; han gnolade på en sång; hon mindes orden i en gammal sång
   · även avdelning i klassiskt diktverk: första sången i Iliaden

 

Personer Fredmans epistlar /
Characters Fredman's Epistles

Stockholm den 24 september 1790 / Stockholm, September 24, 1790

Fredmans 82 epistlar äro, så till poesi som melodier, av Carl Michael Bellman.

Personerna, som nämnas i Fredmans Epistlar.

 

Index Fredmans epistlar efter nummer /
Index Fredman's Epistles by Numbers

Stockholm den 24 september 1790 / Stockholm, September 24, 1790

Fredmans 82 epistlar äro, så till poesi som melodier, av Carl Michael Bellman.

 1. Till Kajsa Stina.
     Förstarad: Gutår, båd natt och dag!
 2. Till fader Berg rörande fiolen.
     Förstarad: Nå, skruva fiolen
 3. Till en och var av systrarna, men enkannerligen till Ulla Winblad.
     Förstarad: Fader Berg i hornet stöter
 4. Enkannerligen till Anna Stina.
     Förstarad: Hej, musikanter, ge valthornen väder,
 5. Till the trogne bröder på Terra Nova i Gaffelgränden.
     Förstarad: Käre bröder, så låtom oss supa i frid
 6. Till the galimater på hinsidan then konungsliga Djurgårdenom.
     Förstarad: Käraste bröder, systrar och vänner, med hälso och frid!
 7. Som synes vara en elegi, skriven vid Ulla Winblads säng sent om aftonen.
     Förstarad: Fram med basfiolen, knäpp och skruva
 8. Till korporal Mollberg.
     Förstarad: Dörrarna öppna, fiolerna klara
 9. Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur.
     Förstarad: Käraste bröder, systrar och vänner, si, fader Berg, han skruvar och spänner
 10. Klingar väl till flöjttravär.
     Förstarad: Systrar, hören min musik
 11. Till bröderna och systrarna på Lokatten. Klingar väl till valthorn.
     Förstarad: Hej! sade Fredman, var gång han hörde valthornen börja skråla
 12. Elegi över slagsmålet på Gröna Lund.
     Förstarad: Gråt fader Berg, och spela
 13. Till brodern Bredström.
     Förstarad: Nå, ä' nu alla församlade här?
 14. Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på basfiol.
     Förstarad: Hör, I Orfei drängar,
 15. Enkannerligen till Theophilum skomakargesäll under dess förföljelse skriven till tröst och hugsvalelse.
     Förstarad: Käraste min Theophile,
 16. Enkannerligen till the birfilare på then konungsliga Djurgården. Klingar väl på oboe.
     Förstarad: Fader Bergström, fingra ditt oboe, blås!
 17. Till syster Lisa.
     Förstarad: Systrar och vänner, och var en, mig känner
 18. Till gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron.
     Förstarad: Gubbarna satt sig att dricka,
 19. Till systrarna på then konungsliga Djurgården.
     Förstarad: Trumslagaren kommer - flickor god dag
 20. Till fader Berg och Jergen Puckel.
     Förstarad: Står du och gråter?
 21. Varutinnan han 1:o avmålar natten med dess nöjen, 2:o tyckes liksom för ögonen ställa ett slags æquilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar övervikten.
     Förstarad: Skyarna tjockna,
 22. Till the nybyggare på Gröna Lund.
     Förstarad: Glasen darra mellan knogen.
 23. Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768.
     Förstarad: Ack, du min moder, säj vem dig sände
 24. Till kära mor på Bruna Dörren.
     Förstarad: Kära syster, mig nu lyster
 25. Ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården.
     Förstarad: Blåsen nu alla!
 26. Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat.
     Förstarad: "Var står fiolen - säj, min son?"
 27. Som är dess sista tankar.
     Förstarad: Gubben är gammal - urverket dras,
 28. Om ett anställt försåt mot Ulla Winblad.
     Förstarad: I går såg jag ditt barn, min Fröja,
 29. Till de förnäma.
     Förstarad: Movitz, tag dina pinnar
 30. Till fader Movitz under dess sjukdom, lungsoten. Elegi.
     Förstarad: Drick ur ditt glas - se, döden på dig väntar,
 31. Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769.
  Ob solum punctum caruit Robertus asello.
     Förstarad: Se Movitz... Vi står du och gråter,
 32. Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp.
     Förstarad: Kors, utan glas du ser ut, din kanalje,
 33. 1:o om fader Movitz' överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna.
     Förstarad: Stolta stad, jag nu glad
 34. Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden.
     Förstarad: Ack, vad för en usel koja
 35. Angående sin sköna och hennes obeständighet.
     Förstarad: Bröderna fara väl vilse ibland
 36. Rörande Ulla Winblads flykt.
     Förstarad: Vår Ulla låg i sängen och sov
 37. Till Mollberg på post vid Kungsträdgården.
     Förstarad: Mollberg, stå stilla, stå stilla vid grind,
 38. Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav.
     Förstarad: Undan ur vägen, se hur profossen med plymager
 39. Över Bergströmskans porträtt på Liljans krog i Torshälla.
     Förstarad: Storm och böljor tystna ren
 40. Angående bröllopet hos Bensvarvarns.
     Förstarad: Ge rum i bröllopsgåln, din hund!
 41. Vid ett tillfälle, då Christian Wingmark miste sin nattkappa i slagsmålet med Mollberg.
     Förstarad: Mollberg satt i paulun,
 42. Rörande kortspelet på Klubben.
     Förstarad: Ren kalad jag spår och tror
 43. Till Ulla Winblad, skriven vid ett ömt tillfälle.
     Förstarad: Värm mer öl och bröd
 44. Över Bredströmskans och Movitz' melankoli.
     Förstarad: Movitz, helt allena
 45. Till fader Mollberg rörande hans harpa och tillika ett slags ad notitiam att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock.
     Förstarad: Tjänare, Mollberg! Hur är det fatt?
 46. Huru Mollberg skall bjuda till begravning efter mutter på krogen Wismar och om hans avfärd ifrån stärbhuset.
     Förstarad: Undan ur vägen, ge rum för kurirn
 47. Angående Mollbergs återkomst till stärbhuset på krogen Wismar.
     Förstarad: "Kommer inte Mollberg?" Jo, nyss på stund
 48. Varuti avmålas Ulla Winblads hemresa från Essingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.
     Förstarad: Solen glimmar blank och trind
 49. Angående landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769.
     Förstarad: Mamsell Ulla, märk, mamsell,
 50. Om dess sista ögnekast på Ulla Winblad vid hennes återfart ifrån Djurgården.
     Förstarad: Febus förnyar
 51. Angående konserten på Tre Byttor.
     Förstarad: Movitz blåste en konsert
 52. Till Movitz, när hans fästmö dog. Elegi.
     Förstarad: Movitz! mitt hjärta blöder
 53. Angående slagsmålet nedanför Dantobommen hos T. en höstnatt.
     Förstarad: Vid ett stop öl och några supar
 54. Vid korporal Bomans grav på S:t Katarina kyrkogård.
     Förstarad: Aldrig en Iris på dessa bleka fält
 55. Rörande Mollbergs kägelspel hos Faggens vid Hammarby tull en sommarafton 1770.
     Förstarad: Så ser han ut mitt bland de strålar,
 56. Angående mor Maja på Förgyllda Bägaren.
     Förstarad: Se Mollberg med svart rock och flor,
 57. Om barnsölet.
     Förstarad: Allting är riktigt klarerat och gjort
 58. Över Kilberg, Bacchi man och ordensofficiant i templet. Elegi.
     Förstarad: Hjärtat mig klämmer:
 59. Till Lokatten.
     Förstarad: Båtsman, tag nu din luva,
 60. Till brännvinsadvokaten fader Kulkus om något, som passerat.
     Förstarad: Sitter du ännu och ljuger
 61. Till kära mor på Fyrkanten.
     Förstarad: Kära mor, slå nu hand på kjolen,
 62. Angående sista balen på Gröna Lund.
     Förstarad: Movitz valthornet proberar
 63. Diktad mitt i veckan.
     Förstarad: Fader Bergström, stäm upp och klinga,
 64. Rörande sista balen hos Frömans i Hornskroken.
     Förstarad: Fäll dina ögon och skäms nu, din tossa
 65. Om styrmansdottern Gretgens död på fabriken.
     Förstarad: Movitz med flor om armen - hålt!
 66. Till Movitz målare.
     Förstarad: Se, var Movitz sitter där
 67. Till mutter på Tuppen.
     Förstarad: Fader Movitz, bror,
 68. Angående sista balen på Grönlund.
     Förstarad: Movitz, i afton står baln
 69. Om Mollberg som dansmästare.
     Förstarad: Se dansmästarn Mollberg, bröder,
 70. Om något som passerade i artillerilägret anno 1773.
     Förstarad: Movitz, vik mössan högt över öra,
 71. Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag.
  Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström.
     Förstarad: Ulla, min Ulla, säj, får jag dig bjuda
 72. Lämnad vid Cajsa Lisas säng sent om en afton.
     Förstarad: Glimmande nymf, blixtrande öga,
 73. Angående Jergen, som förskrev sig till fan.
     Förstarad: Fan i fåtöljerna! Stolarna kullra
 74. Om Bergströmskans porträtt, dedicerad till herr professoren och riddaren Sergel.
     Förstarad: Min son, dina kärl, dina skålar
 75. Till sin rival fader Movitz på Cajsa Lisas namnsdag, dedicerad til kungl. kapellmästaren Kraus.
     Förstarad: Skratta, mina barn och vänner!
 76. Till mutter på Wismar rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad från balen.
     Förstarad: Se Hans Jergen, hur han sig bockar
 77. Angående jungfru Sofia på Lokatten och om något, som passerat.
     Förstarad: Klang, mina flickor! Se skyarna glimma,
 78. Som är ett fägnespel på fader Didriks namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, ett näringsställe i Stora Hopargränd.
     Förstarad: Knappt Jeppe hant ur gluggen gå in,
 79. Eller avsked till matronorna, synnerligen till mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget anno 1785.
     Förstarad: Karon i luren tutar
 80. Angående Ulla Winblads lustresa till Första Torpet utom Kattrumpstullen.
  Pastoral, dedicerad till kungl. sekreteraren Kellgren.
     Förstarad: Liksom en herdinna högtidsklädd,
 81. Till grälmakar Löfberg i sterbhuset vid Dantobommen, diktad vid graven, dedicerad till doktor Blad.
     Förstarad: Märk hur vår skugga - märk, Movitz, mon frère
 82. Oförmodat avsked, förkunnat vid Ulla Winblads frukost en sommardag i det gröna.
  Pastoral, dedicerad till kungl. sekreteraren Leopoldt.
     Förstarad: Vila vid denna källa!

 

Index Fredmans epistlar efter förstarader /
Index Fredman's Epistles by First Lines

Stockholm den 24 september 1790 / Stockholm, September 24, 1790

Fredmans 82 epistlar äro, så till poesi som melodier, av Carl Michael Bellman.

 

Personer Fredmans sånger /
Characters Fredman's Songs

Stockholm den 6 augusti 1791 / Stockholm, August 6, 1791

Fredmans 65 sånger äro, så till poesi som den till en del även komponerade musik, av Carl Michael Bellman.

Personerne, som nämnas i Fredmans sånger.

 

Index Fredmans sånger efter nummer /
Index Fredman's Songs by Numbers

Stockholm den 6 augusti 1791 / Stockholm, August 6, 1791

Fredmans 65 sånger äro, så till poesi som den till en del även komponerade musik, av Carl Michael Bellman.

 1. Bacchi adelsmän.
     Förstarad: Bacchi härolder med guld och beslag,
 2. Bacchi 1:sta riddarslag.
     Förstarad: Ordenshärolder ta'n edra spiror,
 3. Bacchi 2:dra riddarslag.
     Förstarad: Se menigheten,
 4. Riddareedens avläggande i Ordenskapitlet.
     Förstarad: Hör pukor och trompeter!
 5. Min Herre!
  [a] Dyrbart aftonoffer vid för detta härolden i Bacchi Riddarekapitel Herr Joh. Glocks öppnade och tillslutne griftekor, upptänt på Gröna Jägaren emot morgonen vid Solenes uppgång d. 9 Julii 1770, av von Bercho, kommendör.
     Förstarad [a]: Så vandra våre store män
  [b] Välment sorgesyn, imaginationsvis förklarad vid häroldens i Bacchi Ordenskapitel Johan Glocks avgång från jordklotet, av von Ehrensugga, om aftonen på Förgyllda Draken d. 11 Julii 1770.
     Förstarad [b]: Se svarta böljans vita drägg,
  [c] En gyllne och blomsterrik urna, enfaldeligen nedsatt på de Eliseiska Fälten, den åttonde dagen i Hömånaden 1770, in Tumulo Glockii, af Kämpendal, nuvarende förste härolden i Bacchi Ordenskapitel.
     Förstarad [c]: Så slår min Glock nu locket till
 6. Över brännvinsbrännaren Lundholm.
     Förstarad: Hör klockorna med ängsligt dån
 7. Till kärleken och Bacchus.
     Förstarad: Kärlek och Bacchus helgas min skål;
 8. Önskan av en Bacchi man.
     Förstarad: Ack, om vi hade, god' vänner, en så
 9. Måltidssång.
     Förstarad: Nå ödmjukaste tjänare, gunstig herr värd!
 10. Supa klockan över tolv, leva bland förryckta!
     Förstarad: Supa klockan över tolv,
 11. Portugal, Spanien, Stora Britannien, ack om jag ägde de kronor i kväll uppå min hjässa, skull' en prinsessa vila i famnen liksom en mamsell; jag och min lilla somna så stilla.
     Förstarad: Portugal, Spanien,
 12. Venus, Minerva, Mars bland de djärva, han som med trummor och döden går på, Pallas och Clio, muserne nio, Jupiter, Pluto, Apollo också, gudar, gudinnor, hjältar, hjältinnor, hela Olympen gutår i min vrå!
     Förstarad: Venus, Minerva,
 13. Klubben.
     Förstarad: Lokatten, Lokatten, min frände gutår!
 14. Hade jag sextusende daler i kvartaler, i kvartaler, och en tunna guld i arv, si då skulle jag hålla baler, med pokaler, med pokaler, glömma bort vårt tidevarv.
     Förstarad: Hade jag sextusende daler
 15. Källarsång.
     Förstarad: Kom sköna källarflickor
 16. Är jag född, så vill jag leva och må väl på bästa vis, som en Adam med sin Eva uti paradis; stekta sparvar uti munnen få, dricka nektar, sova sött och uppå rosor gå, klappa den mitt hjärta tänker på, sjunga visor, dansa polska, tumla då och då.
     Förstarad: Är jag född, så vill jag leva
 17. Bacchi kalender.
     Förstarad: I Januari månad, gutår,
 18. Frossan.
     Förstarad: Snart är jag ryckt ur tidens sköte,
 19. Ack, döden är en faslig björn, han kräver livet varje timma; en tätting och den stolta örn de måste samma våld förnimma; allt suckar för Naturens lag, allt suckar för Naturens lag.
     Förstarad: Ack, döden är en faslig björn,
 20. Mina björnar samlen Eder, vita handskar var person, svarta kläder med all heder, och i näven en citron; samlen Eder till att följa och att bära tyst min bår, pimpinella skall nog skölja var en strupa om jag rår.
     Förstarad: Mina björnar samlen Eder,
 21. Måltidssång.
     Förstarad: Så lunka vi så småningom
 22. Bacchi bröllop.
     Förstarad: Ack hör ett roligt giftermål!
 23. Bacchi begravning.
     Förstarad: Så slutas våra sorgedar
 24. Krogen.
     Förstarad: Bort vid en grind uti en skog
 25. Krögaren.
     Förstarad: Cornelius levde femti år,
 26. Fredmans begravning.
     Förstarad: Ur vägen och vik,
 27. Vid capit. August von Schmidts gravkor.
     Förstarad: Ur vägen, ur vägen för gamla Schmidtens bår!
 28. Tre remmare.
     Förstarad: Movitz skulle bli student;
 29. Gästgivargården.
     Förstarad: Grannas Lasse! Klang på lyran,
 30. Vid turkens audiens 1773.
     Förstarad: Hör, trumpetarn, alarm!
 31. Fiskafänget.
     Förstarad: Opp Amaryllis, vakna min lilla!
 32. Aftonkväde.
  Dedicerat till fru assessorskan Weltzin.
     Förstarad: Träd fram, du nattens gud, att solens lågor dämpa,
 33. Magistraten uti T*** fiker att vid riksdan vinna få justice; varje rådman uti staden skriker, jämrar sig nu över prejudice.
     Förstarad: Magistraten uti T*** fiker
 34. På Gripsholm är allt för roligt, men i M**** minns jag, var polisen något svag, och fastän det syns otroligt, på min ära står det fast, ej fanns där en enda kvast; dammborst, viska eller skovel är där likså rar som mat; ja den ädle magistrat tror jag får ej annat sovel än pannkaka, lög och frat.
     Förstarad: På Gripsholm är allt för roligt,
 35. Gubben Noak, gubben Noak, var en hedersman.
     Förstarad: Gubben Noak
 36. Gubben Lot och hans gamla fru, gubben Lot och hans gamla fru, bägges döttrar och andra flickor!
     Förstarad: Gubben Lot och hans gamla fru,
 37. Glada bröder, när vi dricka våra nya vänners skål, sku vi med ett rågat mål tömma den till pricka; men en gammal stamfar bör ännu mindre glömmas; och fast han dör, och fast han dör, skall hans stoft berömmas.
     Förstarad: Glada bröder, när vi dricka
 38. En Potifars hustru med sköna maner Josef till kärlek vill locka, rycker'n i manteln, och suckar och ber: Sitt ner, sitt ner!
     Förstarad: En Potifars hustru med sköna maner
 39. Allt förvandlas, allt går omkull!
     Förstarad: Allt förvandlas, allt går omkull!
 40. Ahasverus var så mäktig, med en persisk krona präktig; ja, hans riken voro, drick kära du, hundratjugusju.
     Förstarad: Ahasverus var så mäktig,
 41. Joachim uti Babylon hade en hustru Susanna.
     Förstarad: Joachim uti Babylon
 42. Judith var en riker änka.
     Förstarad: Judith var en riker änka.
 43. Adams skål, vår gamla far!
     Förstarad: Adams skål, vår gamla far!
 44. Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
     Förstarad: Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
 45. Om ödet mig skull' skicka en skön och duktig flicka, en skön och duktig flicka, att med sitt pip och kval mitt ömma bröst bedra; A a a a jag skull' ej som andra göra, efter folkets skvaller höra, den henne ville röra, skull' mig betala bra.
     Förstarad: Om ödet mig skull' skicka
 46. Mollberg och Camilla, baccanalisk pastoral.
  Dedicerad till herr capitainen Dan. Kempensköld.
  Un roman, sans blesser les loix ni la coutume, peut conduire un Héros au dixiène volume.
  Boileau.
     Förstarad: Hur du dig vänder,

HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI KONKURS

 1. Bacchi proklama.
     Förstarad: Bacchus snyfta, grät och stamma
 2. Bacchi bouppteckning.
     Förstarad: November den femtonde dagen,
 3. Uppskovsutslag i saken.
     Förstarad: Som nu och emedan
 4. Parternes inställelse på proklamadagen.
     Förstarad: Parterna syns kring Bacchus så röder,
 5. Parternes upprop och edgång i konkursen.
     Förstarad: Utterquist - ja!
 6. Protokollernes justering i konkursen.
     Förstarad: Närvarande vid fluidum,
 7. Särskilt votum av rådman Christ. Wingmark.
     Förstarad: Som av handlingarne, bröder,
 8. Rådsturättens voteringsprotokoll och sluteliga utslag i konkurstvisten emellan Bacchus och dess borgenärer.
     Förstarad: I närvarande parter,
 9. Baggensgatan.
     Förstarad: Mollberg höll flaskan och Bredström satt mitt emot i dörrn,
 10. Nota bene.
     Förstarad: När jag har en plåt att dricka,
 11. Bacchi böne- och sententiebok, den stirrande församlingen till tröst och styrko.
     Förstarad: Sjung och läs nu Bacchi böner,
 12. Stadshagen.
  Pastoral, dedicerad till herr grosshandl. Eric Noer.
     Förstarad: Nej, fåfängt! Vart jag ser,
 13. Har du något i flaskan kvar?
     Förstarad: Har du något i flaskan kvar?
 14. Den snåle och tilltagsne gästen.
     Förstarad: Du har att fordra av mitt sinne
 15. Till buteljen.
     Förstarad: Se goddag min vän, min frände,
 16. Aldrig ett ord!
     Förstarad: Aldrig ett ord!
 17. Mäster Petrus från det helga höga, med kalott och långa raka hår, himlar sig, och för ett nådigt öga dundrar, och uti ett bräde slår; med sin vita näsduk han sig torker; Gud vet hur han orkar rusta så med fan.
     Förstarad: Mäster Petrus från det helga höga,
 18. Haga.
  Dediceras till herr capitainen Kjerstein.
     Förstarad: Fjäriln vingad syns på Haga,
 19. Brev till Kongl. sekret. Elis Schröderheim, i anledning av Konungens resa till Ryssland, år 1777.
     Förstarad: Så ser jag ut vid stranden, Min Bror, där Mälaren blandar sin bölja,
     Förstarad: Månan tändes, dundren ljunga,

 

Index Fredmans sånger efter förstarader /
Index Fredman's Songs by First Lines

Stockholm den 6 augusti 1791 / Stockholm, August 6, 1791

Fredmans 65 sånger äro, så till poesi som den till en del även komponerade musik, av Carl Michael Bellman.


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page