DK-Flag Erik Østergaard - Count Characters / Optæl tegn Go to Home Page
   Return
  
  
Bottom of This Page

Count Characters / Optæl tegn

  Enter character(s) below and press " = " / Indtast tegn nedenfor og tryk " = "  

Cut and copy text to clipboard / Klip og kopier tekst til udklipsholder

Copy text to clipboard / Kopier tekst til udklipsholder

Paste text from clipboard / Indsaet tekst fra udklipsholder

       
   character(s) / tegn      

In processing order... / I behandlingsrækkefølge...

   AutoCorrect: character(s) / Autokorrektur: karakter(er)  
          using / brugende     long mode / lang måde
    short mode / kort måde
 

AutoCorrect is used for adapting some Danish characters etcetera to an English alphabet.
For example "Ø" becomes corrected to "Oe" (long mode) or "O" (short mode). /

Autokorrektur bruges til tilpasning af nogle danske karakterer et cetera til et engelsk alfabet.
For eksempel "Ø" bliver rettet til "Oe" (lang måde) eller "O" (kort måde).

   Remove: space(s) / Fjern: mellemrum  
          at the / i     beginning / begyndelsen
    end / slutningen
    beginning and end / begyndelsen og slutningen
   Remove extra internal spaces / Fjern ekstra interne mellemrum  
   Change Case... / Store og små bogstaver...  
                UPPERCASE / Store bogstaver
    lowercase / Små bogstaver
    Sentence case. / Første bogstav i sætning med stort
    Capitalize (Title Case) / Alle ord med stort begyndelsesbogstav
    iNVERT (tOGGLE) cASE / Ombyt store og små bogstaver
    RaNDom caSe / Tilfældig store og små bogstaver
   Change space to underscore / Udskift mellemrum til understregning  
   Remove extra internal underscores / Fjern ekstra interne understregninger  

Special string functions / Specielle streng funktioner

  Button esreveR / dnevmO

  Button Reverse words / Omvend ord

  Button Reverse only words / Omvend kun ord

  Button Convert to the escape code convention / Konverter til escape kode konventionen

  Button Convert back from the escape code convention / Konverter tilbage fra escape kode konventionen


   Top of This Page
   Return
   Go to Home Page